Μία νέα έρευνα σε νεαρούς χρήστες των social media κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι όσοι εγκαταλείπουν το Facebook διαβάζουν λιγότερες ειδήσεις αλλά διακρίνουν με μεγαλύτερη ευκολία τα fake news.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.765 φοιτητές. Οι ερευνητές τους χώρισαν σε δύο ομάδες, η μία έκανε Break μίας εβδομάδας από το Facebook και η άλλη συνέχισε κανονικά τη δραστηριότητά της.

Συμπέραναν λοιπόν ότι οι φοιτητές που έκαναν ένα διάλειμμα από το Facebook, ήταν πιο παραγωγικοί, αισθάνονταν πιο χαρούμενοι, ασκούνταν περισσότερα, έκαναν λιγότερες αγορές και έτρωγαν λιγότερο!

«Το Facebook έχει σημαντικές επιπτώσεις σε σημαντικές πτυχές της ζωής», τονίζουν οι ερευνητές.

Εκτός από τον αντίκτυπο στην υγεία των φοιτητών, η έρευνα διαπίστωσε ότι η αποχή ή ο περιορισμός του Facebook κάνει τους χρήστες πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στις ειδήσεις που διαβάζουν και μπορούν να διακρίνουν τα fake news.