Αρκετοί χρήστες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εισόδου σε υπηρεσίες της Google..

Οι χρήστες αντιμετώπισαν κυρίως προβλήματα εισόδου στο Gmail και στο Youtube.

Η Google δήλωσε ότι μελετά τις σχετικές αναφορές και διευκρίνισε ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Gmail, αλλά αντιμετωπίζουν μηνύματα σφάλματος όταν προσπαθούν να στείλουν μήνυμα.