Αν και μέχρι τώρα η εφαρμογή ήταν διαθέσιμη σε επιλεγμένες συσκευές που έτρεχαν Windows, η εταιρεία ανακοίνωση ότι από αύριο παύει συνολικά η λειτουργία του WhatsApp.

Ωστόσο δεν είναι μόνο οι χρήστες των τηλεφώνων Windows που θα επηρεαστούν καθώς την επόμενη χρονιά, το WhatsApp θα σταματήσει να λειτουργεί και σε Android smartphones αλλά και σε κάποια iPhone.

Ειδικότερα, από την 1η Φεβρουαρίου 2020 οι εκδόσεις 2.3.7 του Android ή παλαιότερες και iOS 8 ή παλαιότερες δεν θα υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων λογαριασμών ή την επιβεβαίωση υπαρχόντων στο WhatsApp.