Η γάτα κατέβηκε από εκεί με τη βοήθεια διασωστών από την Προστασία Άγριας Ζωής, οι οποίοι ανέβηκαν σε έναν γερανό και την έσπρωχναν με ένα εργαλείο στο κεφάλι για να πηδήξει.

Τελικά, η γάτα πείστηκε και κατέβηκε από τον στύλο, η ισχύς του οποίου είχε απενεργοποιηθεί για να αποφευχθεί πιθανή ηλεκτροπληξία.