Οι γυναίκες έγιναν αντιληπτές από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, ωστόσο κατάφεραν να διαφύγουν λόγω της πολυκοσμίας στο εμπορικό κέντρο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, οι δύο γυναίκες κοιτούν τον χώρο και βγάζουν δύο μεγάλες σακούλες. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατάφεραν να πάρουν πάνω από 1.000 κομμάτια με την οικονομική ζημιά στο κατάστημα να ανέρχεται σε πάνω από 5.000 ευρώ.