Ερωτηματικά προκάλεσε η πρόσφατη ακύρωση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός έπειτα από κοινή απόφαση του υπουργείου Υγείας και του Ιδρύματος.

Από την πλευρά του το Σωματείο των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό θέτει μία σειρά επιχειρημάτων για τις αντιδράσεις που είχε διατυπώσει από την πρώτη στιγμή. Άλλωστε προβλεπόταν κατασκευή και εξοπλισμός κτιρίου το οποίο θα ανεγείρονταν εντός του Νοσοκομείου με σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό Ηλίας Σιώρας, το Νοσοκομείο ήδη ασφυκτιά από έλλειψη λειτουργικών χώρων προς εκπλήρωση της κοινωνικής του αποστολής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον κ.Σιώρα τα κτίρια που είχαν σχεδιαστεί να δοθούν για τη Σχολή είναι απολύτως αναγκαίο να παραμείνουν στην αποκλειστική χρήση του Νοσοκομείου, «διότι είναι απολύτως αναγκαία για την στέγαση των υπηρεσιών τους (αρχείο , κοιτώνες κ.λ.π.), οι οποίες ήδη στεγάζονται εκεί και οι οποίες δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν αλλού». Όπως λένε οι εργαζόμενοι στον Ευαγγελισμό, ούτε οι φοιτητές της Σχολής συμφωνούν με τη μεταστέγαση και είναι στο πλευρό τους.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι στο μεγαλύτερο Νοσοκομείο της χώρας στον Ευαγγελισμό, συνυπάρχουν πάνω από 3.500 εργαζόμενοι, χιλιάδες εκπαιδευόμενοι ενώ πάνω από 50.000 είναι οι χρήστες των υπηρεσιών του το μήνα. «Με το ρυθμό ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ευαγγελισμού τα τελευταία 30 χρόνια το νοσοκομείο χρειάζεται 400-800 τετραγωνικά μέτρα επιπλέον κατ’έτος» αναφέρει το Σωματείο των Εργαζομένων.