Μπορεί όλες οι επιστημονικές μελέτες να εστιάζουν στους ασθενείς και τις θεραπείες, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τους ασθενείς, είναι πραγματικοί ήρωες. Η πρώτη διεθνής μελέτη που καταγράφει τα συναισθήματα των φροντιστών ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 34ου Συνέδριου ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) και όπως φάνηκε η «δουλειά» του φροντιστή δεν είναι ένα απλό «επάγγελμα» που απαιτεί επένδυση χρόνου και κόπου, αλλά έχει και έντονες συναισθηματικές επιδράσεις.  

Η έρευνα αποκάλυψε ότι σχεδόν οι μισοί (48%) από όσους συμμετείχαν, έγιναν φροντιστές κάποιου ατόμου με ΠΣ σε ηλικία μικρότερη των 35 ετών και σχεδόν ένας στους τρεις φροντίζει κάποιον για 11 ή και περισσότερα χρόνια.

Στα πρόσθετα βασικά ευρήματα της έρευνας των φροντιστών περιλαμβάνονται τα εξής:
•    το 43% και 28% των φροντιστών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν κάποια επίδραση στην συναισθηματική/νοητική και τη φυσική υγεία τους αντιστοίχως
•    το 34% δήλωσε ότι η ιδιότητά του ως φροντιστή ατόμου με ΠΣ επηρέασε την οικονομική του κατάσταση, περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) δήλωσε ότι χρειάστηκε να πάρει άδεια από την εργασία του και ως εκ τούτου, το 84% αυτών των φροντιστών ανέφερε ότι επηρεάστηκε η εργασία και η καριέρα του
•    Μόλις το 15% των φροντιστών που συμμετείχαν στην έρευνα συνδέθηκε με άλλους φροντιστές ή οργανώσεις ασθενών προκειμένου να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του ρόλου τους
Η έρευνα «Living with Multiple Sclerosis: The Carer’s Perspective» εκπονήθηκε από τις International Alliance of Carer Organizations και Eurocarers, συμμετείχαν 1.050 φροντιστές από επτά χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία) και ήταν χορηγία της Merck.