Νεότερα δεδομένα από τη Novartis υποστηρίζουν περαιτέρω την έναρξη χορήγησης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης στα νοσοκομεία και ως θεραπεία πρώτης επιλογής της συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας σε σταθεροποιημένους ασθενείς...

Διαβάστε το άρθρο