Πνιγμός στο νερό
Αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του: 
Βγάλτε το από τη θάλασσα ή την πισίνα και ξαπλώστε το στο πλάι για να βγάλει το νερό

Αν δεν έχει τις αισθήσεις του και δεν αναπνέει:
1. Βγάλτε το γρήγορα απ’ το νερό
2. Ξαπλώστε το θύμα ανάσκελα στην άμμο
3. Κάνετε δύο δυνατές εκπνοές και μετά τρεις καρδιομαλάξεις (κοφτές και δυνατές πιέσεις στο μέσο του στήθους με τα δύο χέρια ενωμένα) ακριβώς πάνω από το στέρνο
4. Επαναλάβετε εναλλάξ τις τεχνητές αναπνοές και τις μαλάξεις
5. Μη διακόψετε τις καρδιομαλάξεις εάν δεν συνέλθει ή έρθει το ασθενοφόρο
6. Όταν αρχίσει να συνέρχεται, ξαπλώστε το στο πλάι για να βγάλει το νερό