Τις δυνατότητες στον τομέα της έρευνας με τον νέο υπερ-υπολογιστή του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε σήμερα η διοίκηση του οργανισμού σε ομάδα πανεπιστημιακών γιατρών. 

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους servers της χώρας που εγκαταστάθηκε στον ΕΟΠΥΥ και διαθέτει υπολογιστική δυνατότητα και μνήμη πάνω από 140 terabytes (1 terabyte =1.000.000.000.000 bytes). Υπολογιστικά συστήματα τέτοιου βελινεκούς διαθέτουν σήμερα στην Ελλάδα μόνον το Taxis Net και μεγάλες τράπεζες. 

Ο νέος υπολογιστής έχει 112 πυρήνες (48 είχε ο παλιός), κάτι που αυξάνει κατά έξι φορές την υπολογιστική του ισχύ, κατά τέσσερις φορές την ταχύτητα πρόσβασης στο λογισμικό εφαρμογών.
Παρέχει, δε, ανεξαρτησία από εξωγενείς παράγοντες, εξασφαλίζει τα δεδομένα του, λειτουργεί σε ένα αδιατάρακτο και ομοιογενές περιβάλλον και δίνει απεριόριστη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης νέων υπηρεσιών.

Το κόστος απόκτησης του εξοπλισμού ανήλθε σε 450.000 ευρώ και περιλαμβάνει υποδομές  πυρασφάλειας και ασφαλούς πρόσβασης, κλιματισμό, αδιάλειπτη παροχή ρεύματος και δυνατότητα μελλοντικές επέκτασης.

Σε ημερήσια βάση, συνδέονται 60.000 απομακρυσμένοι χρήστες (πάροχοι του ΕΟΠΥΥ), 100.000 ασφαλισμένοι αναζητούν ηλεκτρονικά πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό και 1.300 υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ.

Μέχρι σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ βασιζόταν στον server του ΕΦΚΑ, από τον οποίο σταδιακά μεταφέρεται στη νέα υποδομή. Αποκτά έτσι ευελιξία και δυνατότητα να “κτίζει” υπηρεσίες.

Υπηρεσίες και ιατρική έρευνα
Μεταξύ των υπηρεσιών είναι η παροχή επιδημιολογικών στοιχείων σε ερευνητές οι οποίοι θέλουν να μελετήσουν παραμέτρους που σχετίζονται με την υγεία του πληθυσμού.

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο μοντέλο, καθώς περιλαμβάνει στοιχεία από έναν κλειστό πληθυσμό 11 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ενδεικτικό είναι πως ανάλογη βάση δεδομένων έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας ωστόσο μόλις το 3% του πληθυσμού της χώρας.

Η διοίκηση εκτιμά πως η χώρα μας διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως και με τα κατάλληλα εργαλεία προγραμματισμού θα παρέχει πολύτιμα στοιχεία για επιστήμονες και εταιρείες.

Η διαδικασία διάθεσης των στοιχείων θα γίνεται μελλοντικά έπειτα από διαπραγμάτευση των ενδιαφερόμενων με ειδική επιτροπή που θα έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό στον ΕΟΠΥΥ.