Οικονομία
LIVE: ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Στα «μαλακά» οι φορολογούμενοι με εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις

Ευνοϊκότερα πρόστιμα για εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις.

Με μικρότερα πρόστιμα θα «τιμωρούνται» πλέον οι φορολογούμενοι με εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις χρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε στο σχέδιο νόμου «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»  το υπουργείο Οικονομικών. (http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10513280.pdf).

Με την τροπολογία αντικαθίστανται οι μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις και εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, αντί των πρόσθετων φόρων του Ν. 2523/1997 εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,  εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

Οι τροποποιήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης των διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, αποσκοπώντας ταυτόχρονα και στην βελτίωση της εισπραξιμότητάς τους.

Οι συνέπειες για τους φορολογούμενους θα είναι θετικές, καθώς για εκπρόθεσμες και ανακριβώς υποβληθείσες ή μη υποβληθείσες δηλώσεις που αφορούν χρήσεις πριν τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θα τους επιβάλλεται η ευνοϊκότερη γι' αυτούς κύρωση μεταξύ των αντίστοιχων κυρώσεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και των πρόσθετων φόρων του ν. 2523/1997, κατά περίπτωση.


Google NewsΑκολουθήστε το reader.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.