ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
17/08/2021 16:49

Αναστολή εργασίας: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις συμβασιούχων για αναπλήρωση ανεμβολίαστων

Οδηγίες για τις προσλήψεις συμβασιούχων ΙΔΟΧ λόγω αναστολής εργασίας όσων δεν ακολουθήσουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον κλάδο τους

Αναστολή εργασίας: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις συμβασιούχων για αναπλήρωση ανεμβολίαστων
(πηγή: Eurokinissi)
Ανάγνωση:

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για τις προσλήψεις συμβασιούχων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους υπαλλήλους που τίθεται σε αναστολή λόγω μη εμβολιασμού στις περιπτώσεις που αυτός είναι υποχρεωτικός, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν.4820/2021, σημειώνεται στην εγκύκλιος: «Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Στην εγκύκλιο και ειδικότερα την ενότητα Δ με τίτλο: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, σημειώνεται:

 • Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.
 • Οι συναπτόμενες συμβάσεις ΙΔΟΧ δεν δύναται να διαρκούν πέραν των 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμα.
 • Η διάρκειά τους δεν επηρεάζεται στην περίπτωση άρσης της αναστολής καθηκόντων του υπαλλήλου / εργαζομένου, σε αντικατάσταση του οποίου έχει προσληφθεί ο υπάλληλος ΙΔΟΧ. Ωστόσο, σε περίπτωση άρσης της αναστολής καθηκόντων, δεν δικαιολογείται η παράταση της αντίστοιχης σύμβασης εργασίας του προσληφθέντα ΙΔΟΧ.
 • Θα πρέπει να παρέχονται επαρκή εχέγγυα τήρησης των αρχών της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης, στα οποία συγκαταλέγεται η πρόβλεψη επαρκούς χρόνου για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, σαφών κριτηρίων επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και ο καθορισμός με την Ανακοίνωση των απαιτούμενων για την απόδειξή τους δικαιολογητικών.
 • Κύριο κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να αποτελεί η εμπειρία σε αντίστοιχα καθήκοντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε συναφή καθήκοντα.
 • Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κύριου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέος υπάλληλος, ιδίως γιατί όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν τον ίδιο χρόνο συναφούς εμπειρίας, θα πρέπει ακολούθως να ληφθούν υπόψη τα τυπικά προσόντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ως εξής:

α) Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών.


β) Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Για τη μεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω περ. α’.

γ) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, εφαρμοζομένων, επίσης, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των οριζομένων στην ανωτέρω περ. α’.

Οι φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 του Ν.4820/2021, έχουν υποχρέωση να:

 1. Κοινοποιούν στο ΑΣΕΠ κάθε ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.
 2. Γνωστοποιούν στο ΑΣΕΠ τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων.
 3. Αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ τους πίνακες που περιλαμβάνουν τους προσλαμβανομένους με ένδειξη και της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής τους.

Το ΑΣΕΠ ασκεί έλεγχο τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού, όσο και την πιστή εφαρμογή των περιορισμών του νόμου για την επιτρεπόμενη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού αυτού, καθώς και την τήρηση της
σχετικής διαδικασίας.

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισάγεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και τα σχετικά πεδία ενημερώνονται ως εξής:

 • Εργασιακή Σχέση: «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»,
 • Κατηγορία Προσωπικού: «ΛΟΙΠΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ)»
 • Εγκριτική Απόφαση: «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΡ.207 Ν.4820/2021».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Google News
Ακολουθήστε το Reader στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
# TAGS:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ