ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
18/11/2021 16:25

ΑΑΔΕ: Οι 15 κατηγορίες φοροδιαφυγής που θα παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε να αξιώσει χρήματα από χιλιάδες πολίτες που «πιάστηκαν» να έχουν φοροδιαφύγει, σε υποθέσεις: φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων, τελών και άλλων φόρων

Newsroom
Κείμενο: Newsroom
ΑΑΔΕ: Οι 15 κατηγορίες φοροδιαφυγής που θα παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου 2021
Πήραν φωτιά οι λογαριασμοί στην ΑΑΔΕ (Πηγή: Pixabay)
Ανάγνωση:

Στο τέλος του έτους το ελληνικό δημόσιο θα έχει απωλέσει κάποια εκατομμύρια ευρώ από χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής που θα παραγραφούν! Συγκεκριμένα, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, λήγει η προθεσμία για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε να αξιώσει χρήματα από χιλιάδες πολίτες που «πιάστηκαν» να έχουν φοροδιαφύγει, και οι ελεγκτές προσπαθούν να προλάβουν προτού οι υποθέσεις: φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων, τελών και άλλων φόρων πάνε στα... σκουπίδια. Ετσι, οι πρώτοι φάκελοι έχουν ήδη φτάσει στις ΔΟΥ και ελεγκτικά κέντρα προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου με στόχο να μην παραγραφούν δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις απόκρυψης εισοδήματος.

Όπως είπε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής σε τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση της ΠΟΕ - ΔΟΥ «...κάθε ελεγκτής θα πρέπει να ''κλείσει'' δέκα υποθέσεις μέχρι το τέλος του έτους και από την επόμενη χρονιά οι λίστες θα αποστέλλονται νωρίτερα στις αρμόδιες υπηρεσίες και η διάρκεια της ''φορολογικής εκκρεμότητας'' δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια για να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος με μαζικές παραγραφές».

Τα περιθώρια προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι πριν παραγραφούν οι υποθέσεις είναι στενά καθώς με απόφαση του ΣτΕ το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο την καταλογιστική πράξη.

Με βάση την απόφαση του ΣτΕ η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ «έσβησε» φόρους και πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ για αναδρομικά του 2013 από συντάξεις που θα έπρεπε να δηλωθούν το 2014 καθώς η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδόθηκε στο τέλος του 2019 οπότε έληγε η προθεσμία για την μη παραγραφή της υπόθεσης αλλά κοινοποιήθηκε το 2020

Ετσι, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τις εξής 15 κατηγορίες που παραγράφονται έως τις 31-12-2021:

 1. Υποθέσεις του φορολογικού έτους 2015. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις φορολογούμενων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2015 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη καθώς και επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.
 2. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2012, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2018. Για τις υποθέσεις αυτές η αρχική 5ετής προθεσμία παραγραφής, η οποία έληγε κανονικά στις 31-12-2018 (5 χρόνια από τη λήξη του έτους 2013 στο οποίο έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση), παρατάθηκε για 3 ακόμη χρόνια, μέχρι τις 31-12-2021, επειδή οι αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής.
 3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2010 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, δηλαδή μετά την 31η-12-2016, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης
 4. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2005, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ποτέ η οικεία δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές προβλέπεται 15ετής περίοδος παραγραφής, η οποία άρχισε να «τρέχει» αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να υποβληθούν οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή από την 1η-1-2007 και λήγει στις 31-12-2021.
 5. Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων).
 6. Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 387 του ν. 4512/2018 (Α' 5 και 8). Αφορά στις υποθέσεις για τις οποίες ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ή ο αναπληρωτής του ή οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συνεπικουρούν, παραγγέλλουν, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, για τη διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής και οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της.
 7. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
 8. Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις (όπως δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο).
 9. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων
 10. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis.
 11. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
 12. Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
 13. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων, όπως ισχύει και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
 14. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος για την παροχή πληροφοριών από άλλα κράτη.
 15. Υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου η λογιστικού παραστατικού που διαπιστώθηκαν μετά από διενέργεια κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Google News
Ακολουθήστε το Reader στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
# TAGS:
ΑΑΔΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΦΠΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Newsroom
Κείμενο: Newsroom

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ