ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
23/11/2021 16:24

Προσλήψεις στο Δημόσιο: 1.823 μόνιμες και εποχικές θέσεις σε ΔΕΗ, μουσεία, δήμους, φυλακές και ΕΦΚΑ

Οι νέες θέσεις αφορούν σε μόνιμο και εποχικό προσωπικό για ειδικότητες όπως διοικητικοί, μηχανικοί, τεχνικοί, τεχνίτες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, κ.α. - Αφορούν φορείς όπως: Δήμους, Υπουργεία, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, μουσεία, ΕΦΚΑ, Περιφέρειες, καταστήματα κράτησης

Newsroom
Κείμενο: Newsroom
Προσλήψεις στο Δημόσιο: 1.823 μόνιμες και εποχικές θέσεις σε ΔΕΗ, μουσεία, δήμους, φυλακές και ΕΦΚΑ
Και νέες θέσεις οδηγών άνοιξαν στο δημόσιο (Πηγή: Pixabay)
Ανάγνωση:

Προσλήψεις πραγματοποιούν αυτή την περίοδο περίοδο διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα. Οι νέες θέσεις αφορούν σε μόνιμο και εποχικό προσωπικό για ειδικότητες όπως διοικητικοί, μηχανικοί, τεχνικοί, τεχνίτες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, κ.α. Ανάμεσα στους φορείς που προσλαμβάνουν προσωπικό είναι Δήμοι, Υπουργεία, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, μουσεία, ΕΦΚΑ, Περιφέρειες, καταστήματα κράτησης.

Διαβάστε ακόμη: Ημέρες άδειας για δημόσιο υπάλληλο: Πόσες δικαιούται κάθε πατέρας - Ολες οι περιπτώσεις

ΕΦΚΑ: 100 συνεργάτες

Στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 100 άτομα και διάρκεια σύμβασης 14 μήνες για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συνδρομή στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους» στον e-ΕΦΚΑ. Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων στις ανωτέρω θέσεις συνίστανται κυρίως στη συνδρομή για την απονομή εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση ενός συνταξιοδοτικού φακέλου προϋποθέτει πολλές υποστηρικτικές εργασίες, όπως αλληλογραφία, συνεχής επικοινωνία με υπηρεσίες, ανεύρεση αιτήσεων και αρχείων, καταχώρηση στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα.

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων: 34 οδηγοί

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει την πρόσληψη 34 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 4 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι και 27 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Ιάσονος 1 και Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ 20300, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 27443-60120 ή 27443-60196).

Κοινωνική Πολιτική Πολιτιστική Ανάπτυξη & Παιδεία Δήμου Εορδαίας: 10 προσλήψεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Συγκεκριμένα: Έναν (1) ΠΕ Παιδαγωγό Ειδικής Αγωγής, Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους, Δύο (2) ΔΕ Οδηγούς Λεωφορείων Δ΄ ή D κατηγορίας, Τρείς (3) ΔΕ Μάγειρες/Μαγείρισσες, Δύο (2) ΥΕ Καθαριστές/τριες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να το υποβάλουν ταχυδρομικά , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαΐδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119).

ΔΕΠΘΕ Θεσσαλονίκης: 11 προσλήψεις δημοσιογράφων

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 11 δημοσιογράφους. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν: α) Ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Ιδιότητα μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: 1) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία οι άνδρες υποψήφιοι θα αναγράφουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1-2021 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία πρωτοκόλλου, υπόψη επιτροπής ΣΜΕ (τηλ. επικοινωνίας: 2310-261100).

Μουσεία της Αθήνας: 469 φύλακες

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΤΕ Λογιστικού, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr . Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕήΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ. Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει η αίτησή του/της να είναι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων για την ορθή υποβολή της αίτησης, στον σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr βρίσκονται αναρτημένα τα εξής: Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η παρούσα Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021, το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10- 6-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-8-2021» και (Α2) Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «7-12-2020». Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr

Δήμος Παλλήνης: 19 μουσικοί

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 19 μουσικοί, για την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική απασχόληση στα πολιτιστικά προγράμματα-όπως επιμέλεια και προετοιμασία των τμημάτων για τις προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις – εκδηλώσεις». Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 έτη. Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: [email protected], Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., με αποκλειστική προθεσμία έως και την Τετάρτη 1-12-2021.

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: 30 τεχνίτες

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2022 και συγκεκριμένα τους εξής: 10 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 10 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων, 1 ΔΕ Σιδεράς, 2 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 1 ΔΕ Αλουμινάδων, 2 ΔΕ Σοβατζήδων, 2 ΥΕ Τραπεζοκόμων, 2 ΥΕ Εργατών Γεν. Καθηκόντων και 1 ΥΕ Εργατών Οικοδ. Εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού-Προσωπικού-Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451)

Δήμος Ελασσόνας: 3 χειριστές

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Καλαθοφόρου Οχήματος), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Φορτωτής – Εκσκαφέας-JCB) και 1 ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -6 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57 –ΤΚ 40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2493350254, 240).

Δήμος Αγίου Νικολάου: 4 εργάτες

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Τεχνίτες Οικοδομικών, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και 1 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας περ. Ξηρόκαμπος, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 28413 40110 -2841340111).

Δήμος Δυτικής Λέσβου: 4 θέσεις

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2α): «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, που εδρεύει στην Καλλονή Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, και συγκεκριμένα του εξής: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Παιδαγωγός και 1 ΥΕ Διαμεσολαβητών. Αιτησεις είτε ηλεκτρονικά : [email protected], είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δυτικής Λέσβου Καλλονή Λέσβου Τ.Κ. 81107 (τηλ. επικοινωνίας: 2253350233).

Φύλακες σε καταστήματα κράτησης: Αιτήσεις έως 2 Δεκεμβρίου για 416 θέσεις

Σε εξέλιξη είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 9Κ/2021. Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021. Θα προσληφθούν 198 ως προσωπικό Εξωτερικής φρούρησης και 218 ως προσωπικό φύλαξης σε περιοχές όπως Αυλώνα, Ναύπλιο, Θήβα, Δράμα, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Χανιά, Κομοτηνή, Δομοκός, Χίος, Νιγρίτα. Για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι ΔΕ Φυλαξης οφειλουν να προσκομίσουν: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπληρωσης- υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών . Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2021.

ΕΥΑΘ: 48 μόνιμες θέσεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 10K/2021 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ). Για τις θέσεις ΤΕ Διοικητικού ζητούνται τα εξής πτυχία: Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Δήμος Αχαρνών: 30 οδηγοί και εργάτες

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 10 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων & Ανατρεπομένων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Ηλεκτρονικών Τεχνικών, 3 ΥΕ Προσωπικό Φυλάκων, 16 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές (τηλ. επικοινωνίας: 2132072310, 313).

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου: 2 διοικητικοί

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται: 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -Λυκούργου 5, 22132 Τρίπολη (τηλ. επικοινωνίας: 2710 234910).

Δήμος Σιντικής: 2 εποχικοί

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σκαπτικού Μηχανήματος), 1 ΔΕ Οδηγών φορτηγού Γ’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, 623 00 Σιδηρόκαστρο (τηλ. επικοινωνίας: 2323350213).

Δήμος Ιλίου: 4 υδραυλικοί

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 2 ΔΕ Υδραυλικών και 2 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, Τ.Κ.13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132030126).

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου: 4 καθηγητές

Ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτκού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2022. Ζητούνται: 1 ΔΕ καθηγητής ντραμς, 2 ΔΕ καθηγητών χορού και 1 ΔΕ καθηγητής φωτογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: N.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)», Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, (τηλ. επικοινωνίας: 2421091191).

ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ: 167 διοικητικοί, μηχανικοί και τεχνικοί

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρά ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ. Ζητούνται ειδικότητες όπως διοικητικοί, μηχανικοί και τεχνικοί. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Για τις θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ζητούνται: 1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012,όπως ισχύει ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Μηχανολόγου. 2) Ο Ομώνυμος ή αντίστοιχος Τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83) ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Πως κατανέμονται οι θέσεις:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΩΣ 29/11)
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΕΚ 52
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 27
ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) 2
ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 2
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 11
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 11
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ) 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΕΚΠΑ: 110 καθαριστές

Το ΕΚΠΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα (110) ΥΕ Καθαριστών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 όπως ορίζεται κατωτέρω και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr/) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 30 Τ.Κ. 106 79 Αθήνα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Δήμος Πειραιά: 60 εποχικοί

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 2132022566).

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης: 4 διοικητικοί

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) αποκλειστικά σε μορφή PDF, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Εφόδου 3, Μέγαρο «ΧΑΝΔΑΞ», Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο, Κρήτη, υπόψη κας Ασπασίας Σίμου (τηλ. επικοινωνίας: 2810- 220145).

Δήμος Βόλου: 6 εποχικοί

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Συντονιστής), 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Οικονομολόγος, 1 ΔΕ Διοικητικός. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)», Προύσσης 22-26, Τ.Κ. 38446, Νέα Ιωνία – Βόλου (τηλ. επικοινωνίας: 24210 63374).

Δήμος Πάργας: 6 προσλήψεις

Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Ζητούνται: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών, 2 ΥΕ Καθαριστών -τριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πάργας, Πανδοσίας 3, Τ.Κ. 48062 Καναλλάκι, υπόψη κ. Κώτση Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2684360331).

Προθεσμία έως 26 Νοεμβρίου για 169 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ

Με 169 προσλήψεις αορίστου χρόνου θα ενισχυθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Ζητούνται υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ζητηθούν ειδικότητες όπως: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Διοικητικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Ηλεκτροτεχνικοί, κ.α. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 26 Νοεμβρίου. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσομένων θέσεων, πρέπει: 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη ΔΕΗ Α.Ε. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού της τόπου (www.dei.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών. Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 1/2021, οι υποψήφιοι εισέρχονται στην Εφαρμογή Προσλήψεων της ΔΕΗ επιλέγοντας τη σχετική σήμανση «Προκήρυξη 1/2021» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΗ (www.dei.gr). Ακολούθως, οι υποψήφιοι επιλέγουν «‘Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ» για την εγγραφή τους στην Εφαρμογή Προσλήψεων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ/Taxisnet). Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης συμπληρώνονται αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι υποψήφιοι συνδέονται στην Εφαρμογή Προσλήψεων επιλέγοντας «Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ».

Υπουργείο Οικονομικών: 15 μόνιμες θέσεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε νέα προκήρυξη για μονίμους μέσω ΑΣΕΠ και πρόκειται για την 7Ε/2021. Αφορά στην πρόσληψη 15 ατόμων στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στα πρόσθετα προσόντα της προκήρυξης είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. 002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10001 θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Επιλογής η εμπειρία σε θέματα διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, σε θέματα ενισχυμένης εποπτείας, στη σύνταξη σχετικών αναφορών καθώς και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Για τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10002 έως 10005 θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Επιλογής η πολύ καλή γνώση γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων: 31 καθηγητές

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη 31 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση. Θα προσληφθούν ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ΤΕ μουσικοί και ΔΕ Ηθοποιοί. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης (10) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 20/11/2021 έως 03/12/2021. Λαμβάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) έως τις 03/12/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», [email protected] ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη, ΤΚ 15235 Βριλήσσια. Στην συνέχεια θα αποστέλλεται απάντηση με τον αρ.πρωτ. της αίτησης.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 11 διοικητικοί

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες από την επέλευση του γεγονότος (ήτοι μέχρι τις 15.06.2022), των κάτωθι: 1. Τεσσάρων (4) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 2. Ενός (1) ΠΕ Μηχανικών, 3. Ενός (1) ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγων), 4. Δύο (2) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 5. Ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, 6. Ενός (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 7. Ενός (1) ΥΕ Εργατών. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά [email protected], υπόψη κ. Σταθάτου Παναγή, στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (1ος όροφος Διοικητηρίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιάς), μέσα σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές).

Δήμος Καλλιθέας: 39 καθηγητές μουσικής

Ο Δήμος Καλλιθέας για τα Τμήματα Ωδείου και Ερασιτεχνικής Δημιουργίας Εκδηλώσεων, ανακοινώνει την πρόσληψη 39 καθηγητών μουσικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης που επιθυμούν να προσληφθούν, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι από 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή έως και 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Πολεμική Αεροπορία: 15 θέσεις οπλιτών βραχείας ανακατάταξης

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του ΣΑΓΕ, εγκρίθηκε για το έτος 2021 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη δεκαπέντε οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία συγκεκριμένων ειδικοτήτων για βραχεία περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία έτη. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και που τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 23 Νοεμβρίου 2021 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα). Τα δικαιολογητικά υποβάλλουν: α. Οι οπλίτες, στις μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 23η Νοεμβρίου 2021 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και β. Οι έφεδροι, στις στρατολογικές υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Google News
Ακολουθήστε το Reader στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
# TAGS:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Newsroom
Κείμενο: Newsroom

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ