Οικονομία
LIVE: ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Εξοικονομώ 2021: Ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, που ορίζεται η Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την Επικράτεια

Οι ηλιακοί συλλέκτες αποτελούν λύσεις της πράσινης ενέργειας (Πηγή: Pixabay)
Οι ηλιακοί συλλέκτες αποτελούν λύσεις της πράσινης ενέργειας (Πηγή: Pixabay)

Ολα έτοιμα είναι για την έναρξη του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», καθώς όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, που ορίζεται η Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι ταυτόχρονη για τους δικαιούχους σε όλη την Επικράτεια. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας αναμένεται να ωφεληθούν έως και 50.000 κατοικίες και για όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών), προβλέπεται υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Διαβάστε επίσης: Δώρο Χριστουγέννων - ΟΑΕΔ: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους - Ολοι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Θερμομόνωση
 • Συστήματα ψύξης - θέρμανσης
 • Ηλιακό θερμοσίφωνα
 • Αναβάθμιση φωτισμού
 • Συσκευές διαχείρισης ενέργειας

Υποβολή μόνο ηλεκτρονικών αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου. Κατόπιν γίνεται η υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Με την υποβολή της αίτησης θα υπολογίζεται αυτόματα η συνολική Βαθμολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος ενώ κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτησης.

Η χρηματοδότηση και τα ποσοστά ενίσχυσης

 • Ως προς τα ποσοστά ενίσχυσης, για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 75% στα ιδιοκατοικούμενα και στο 65% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.
 • Για ατομικό εισόδημα 5.000-10.000 ευρώ και 10.000-20.000 ευρώ οικογενειακό, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 70% στα ιδιοκατοικούμενα και στο 60% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.
 • Για ατομικό εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 55% στα ιδιοκατοικούμενα και στο 45% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.
 • Για ατομικό εισόδημα 20.000-30.000 ευρώ και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 45% στα ιδιοκατοικούμενα και στο 40% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.
 • Για ατομικό εισόδημα 30.000-50.000 ευρώ και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 40% στα ιδιοκατοικούμενα και το ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια ή με άτοκο δάνειο ενώ προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 10% για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας.

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους της εισοδηματικής κατηγορίας 1 (της χαμηλότερης κατηγορίας), σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία θα καλύπτει το ποσό στο 100% της δανειοδότησης βάσει του ποσοστού που αναλογεί στον ωφελούμενο από τον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας το κόστος των κοινόχρηστων δαπανών επιμερίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των διαμερισμάτων. Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας, επιλέξιμο για το πρόγραμμα είναι το μέρος των δαπανών που αφορά στα διαμερίσματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 1. το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α' Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,
 2. το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,
 3. τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Εξοικονομώ 2021»

Προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη μια κατοικία, θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α' Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Σημειώνεται ότι στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), εάν υπάρχει μίσθωση / δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας και στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), καθώς και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται πλήρως και ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα και οι προθεσμίες

Οι υπαγωγές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά Π.Ε., με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης των εγκεκριμένων αιτήσεων υποβολής που έχει προκύψει από τη συγκριτική αξιολόγηση.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής ενώ, υπό προϋποθέσεις, δίνεται δικαίωμα παράτασης της 12μηνής προθεσμίας υλοποίησης των εργασιών έως και ενενήντα ημέρες.

Παράλληλα, εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί κατ' ελάχιστον το 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών βάσει της απόφασης υπαγωγής. Αν η τμηματική προθεσμία παρέλθει χωρίς την εξασφάλιση του ανωτέρου όρου, θα κινείται η διαδικασία απένταξης της αίτησης, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, αν απαιτείται θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση.

Google NewsΑκολουθήστε το reader.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

TAGS
#Εξοικονομώ - Αυτονομώ #δικαιούχοι #Ά κατοικία

Best of Internet