Με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος στήριξης έως το 2018, αλλά και το σεβασμό του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για μετά το 2018, θέλουν να συνδέσουν την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους οι Ευρωπαίοι δανειστές της Ελλάδος.
 
Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που απεκάλυψε η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, οι πιστωτές της Ελλάδας σκέφτονται να συνδέσουν τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους με συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους ή με το σεβασμό του συμφώνου σταθερότητας της ΕΕ.
 
Το συγκεκριμένο ζήτημα δείχνει το που βρίσκονται οι συζητήσεις των δανειστών για το χρέος τόσο εν όψει της κρίσιμης συνόδου του Washington Group στο περιθώριο της G7 στο Μπάρι της Ιταλίας, όσο και εν όψει του Eurogroup της 22ας Μαΐου.
 
Το έγγραφο του ESM είναι αρκετά περιγραφικό. Όπως σημειώνει, οι πληρωμές του ελληνικού χρέους θα μπορούσαν να αναβληθούν ή να περιοριστούν σε τρία στάδια μέχρι το 2030, το 2040 και το 2050 μόνον εάν η Ελλάδα σέβεται τους οικονομικούς στόχους.