Τη θέση πως οι δανειστές της Ελλάδας μπορούν να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, περιορίζοντας τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας στο 20,9% του ΑΕΠ το 2060, μέσω ενός φάσματος μεσοπρόθεσμων μέτρων, εκφράζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) σε σενάριο που κατήρτισε.

Το σενάριο του ESM, το οποίο περιλαμβάνεται σε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας που στάλθηκε στους Γερμανούς βουλευτές, είναι λιγότερο απαισιόδοξο από εκείνο του ΔΝΤ και λιγότερο αισιόδοξο από ό, τι αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σενάριο προβλέπει βραδεία μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, υποθέτοντας πως σε μεσοπρόθεσμη βάση θα ανέλθει κατά μέσο όρο στο 1,8% του ΑΕΠ. Παράλληλα, προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,3% σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Ο ESM εκτιμά πως χωρίς μέτρα ελάφρυνσης του χρέους αυτό θα φθάσει στο 136% του ΑΕΠ έως το 2060, ενώ οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες θα ανέλθουν στο 31% του ΑΕΠ

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας εκτιμά πως η βιωσιμότητα του χρέους στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου μπορεί να εξασφαλιστεί με μια σειρά μεσοπρόθεσμων μέτρων που περιλαμβάνουν:

-Κατάργηση του επετειακού πέναλτι που πληρώνει η Ελλάδα (step-up interest rate margin).

-Την καταβολή των κερδών από τα ομόλογα ANFA και SMP.

-Την επέκταση της σταθμισμένης μέγιστης μέσης διάρκειας των δανείων του EFSF στα 15 χρόνια.

-Το «πάγωμα» των πληρωμών των δανείων του EFSF στο 0,4% του ΑΕΠ έως το 2050.

-Την μερική αναβολή των πληρωμών τόκων των δανείων του EFSF έως το 2050.

Σύμφωνα με το έγγραφο του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών η αναπροσαρμογή του δανείου του EFSF  θα αποτελούσε ένα νέο δάνειο, το επιτόκιο του οποίου θα εξαρτιόταν από τις εξελίξεις των επιτοκίων.

Ο εκτιμώμενος όγκος αυτής της αναβολής επιτοκίου έως το 2048 θα ανερχόταν μεταξύ 84 δισ. ευρώ και 89 δισ. ευρώ και στη βάση αυτή τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια του ESM δεν θα χρειαστούν στο πλαίσιο του σεναρίου αυτού.

Σύμφωνα με τον ESM, κάτω από το απαισιόδοξο σενάριο, η αναδιάρθρωση χρέους θα ανερχόταν στα 123 δισ. ευρώ και κάτω από το αισιόδοξο σενάριο θα περιοριζόταν στα 34 δισ. ευρώ.