Φορολογικό νομοσχέδιο κατέθεσε σήμερα Παρασκευή στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο επεκτείνει στα έτη 2017-2018 την υφιστάμενη εξαίρεση από τον ΕΝΦΙΑ που ισχύει για τα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού γήπεδα. Μάλιστα, κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εξαίρεση αυτή θα έχει επίπτωση 460 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιείται ο κώδικας ΦΠΑ ως προς την παράδοση αγαθών, ώστε να προστίθενται στα δώρα που εξαιρούνται του ΦΠΑ τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να διανεμηθούν άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται στην εσωτερική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2015/2376 για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Συγκεκριμένα, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής και ορίζονται οι προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και στις εκ των προτέρων ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η δημιουργία ενός κεντρικού ευρετηρίου για τα κράτη μέλη , το οποίο αφορά στη διοικητική συνεργασία στο τομέα της φορολογίας και στο οποίο καταγράφονται οι κοινοποιούμενες πληροφορίες.

Με άλλες διατάξεις αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των κατασχεμένων χερσαίων, εναέριων και πλωτών μεταφορικών μέσων λόγω διάπραξης οπουδήποτε ποινικού αδικήματος. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των ιδιοκτητών των κατασχεθέντων σε περίπτωση δικαίωσης τους εφόσον τα κατασχεθέντα έχουν εκποιηθεί, καταργείται το δικαίωμα της παραχώρησης κατά χρήση των κατασχεθέντων και μειώνεται το διάστημα φύλαξης των κατασχεθέντων πλοίων μετά την παρέλευση του οποίου δύνανται να εκποιηθούν ή να διατεθούν.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται φορολογικά θέματα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της όπως το ΤΧΣ, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΔΗΣ και η ΕΤΑΔ, ώστε να θεωρείται πως έχουν περαιώσει οριστικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη πως οι νέοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να διορίζονται κατόπιν προκήρυξης στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία σε προσωποπαγείς θέσεις με σκοπό την παρακολούθηση προγράμματος υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης. Κατά την περίοδο αυτή θα αμείβονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.