Στο 0,2% επιβραδύνθηκε ο ρυθμός αύξησης των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ΙLO) για το 2015.

Tο 2014, ο ρυθμός αύξησης των μισθών είχε «τρέξει» στο 1,9% ενώ το 2013 το ύψος των πραγματικών μισθών είχε συρρικνωθεί κατά 9,3%.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε στο 1,7% έναντι 2,5% το 2012, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Μάλιστα, συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας, ο παγκόσμιος δείκτης ανήλθε μόλις στο 0,9%.

Μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομικών ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε στο 1,7% - το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών, καθώς στις ΗΠΑ ενισχύθηκε στο 2,2%, στην Ευρώπη στο 1,5% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 1,9%.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ILO, είναι άγνωστο εάν η συγκεκριμένη αύξηση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.