Αυξάνονται σταδιακά έως το 2020 οι εισφορές που πρέπει να καταβάλουν 100.000 περίπου μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες (Έλληνες και αλλοδαποί) που παλαιά ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ και από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ. Η εισφορά τους από την 1η Ιανουαρίου ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 34% επί των αμοιβών των μισθωτών του τέως ΟΓΑ και επιμερίζεται στο 6,67% για τον εργαζόμενο και στο 13,33% για τον εργοδότη. 

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στον οποίο υπάγονται από 1/1/2017 οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι. Οι εισφορές αυτές επιμερίζονται ως εξής :

  • 20% για την κύρια σύνταξη (σταδιακή αύξηση της εργατικής εισφοράς στο 6,67% για τον εργαζόμενο, 13,33% για τον εργοδότη).
  • 7,1% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών)
  • 6,9% υπέρ του ΟΑΕΔ - ΟΕΕ – ΟΕΚ.

Με δεδομένο ότι το κατώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών είναι τα 586,08 ευρώ, δηλαδή ο κατώτατος μισθός για όσους είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, προκύπτει ότι η βάση εισφοράς γι’ αυτή την πολύ ειδική κατηγορία εργαζομένων στον αγροτικό τομέα, είναι 173,22 ευρώ. Με δεδομένο ότι πέρσι η βασική εισφορά που καλούνταν να καταβάλλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κλάσεις που ίσχυαν ήταν 178,92 ευρώ το μήνα, προκύπτει για φέτος μια μικρή μείωση της τάξης των 5,7 ευρώ σε μηνιαία βάση. Βέβαια η μείωση αυτή είναι προσωρινή, αφού η συνεχιζόμενη αύξηση των εισφορών για την επόμενη τριετία, θα έχει ως αποτέλεσμα οι εργάτες γης να καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Για φέτος οι εισφορές θα είναι ελαφρώς μειωμένες (από 5%-10%), όμως σταδιακά θα αυξάνονται, με αποτέλεσμα στο τέλος της τριετίας να είναι υψηλότερες σε σχέση με το παρελθόν. Με δεδομένο ότι το κατώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών είναι τα 586,08 ευρώ, προκύπτει ότι η βάση εισφοράς είναι τα 173,22 ευρώ. Με δεδομένο ότι πέρσι η βασική εισφορά των εργατών γης -σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κλάσεις που ίσχυαν- ήταν 178,92 ευρώ το μήνα, προκύπτει για φέτος μια μικρή μείωση της τάξης των 5,7 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο «οι κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών , καταβάλλουν, από 1/1/2017, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί» είναι οι εξής:

Εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου όπως μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων, βουστάσια, χοιροτροφικές μονάδες, πτηνοτροφεία, ιπποφορβεία, εκτροφεία γουνοφόρων ζώων

  • Επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κλπ.
  • Αλιεργάτες μέσης και παράκτιας αλιείας
  • Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας
  • Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα
  • Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.