Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 167,4 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο