Κορύφωση της γεωστρατηγικής πολιτικής της Ελλάδας οι συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία

Πολιτική

Οι στρατηγικές συμφωνιών στηρίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στην κατανόηση της διεθνούς πραγματικότητας, που δεν πρέπει να παραβλέπεται, ότι στις διεθνείς σχέσεις η προσέγγιση της διαφοροποιείται αναλόγως με τον αναγνώστη

Η συμφωνία με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία αποτελούν την κορύφωση της γεωστρατηγικής αναζήτησης της Ελλάδας, που επί πολλά χρόνια εργάσθηκε προς την κατεύθυνση ευρύτερων συνεργασιών με κοινές επιδιώξεις, αλλά και συνεργασιών που κυρίως εξυπηρετούν, μεταξύ όλων των άλλων, και τα ελληνικά συμφέροντα. Οι στρατηγικές συμφωνιών στηρίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στην κατανόηση της διεθνούς πραγματικότητας, που δεν πρέπει να παραβλέπεται, ότι στις διεθνείς σχέσεις η προσέγγιση της διαφοροποιείται αναλόγως με τον αναγνώστη.

Η τουρκική ανάγνωση τα τελευταία χρόνια αποκλίνει ουσιαστικά από τις επιδιώξεις και στοχεύσεις του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ΗΠΑ με συνέπεια την ένταση όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και στη συμμαχία. Παρ' όλη όμως την κοινά διαπιστωμένη στρεβλή θέση της Αγκύρας κανένας μεταξύ των συνομιλητών μας δεν θεωρεί ασήμαντη τη γειτονική μας χώρα για την προώθηση της συνολικής Ευρωατλαντικής πολιτικής. Αντιθέτως όλοι προβληματίζονται από την πιθανότητα ρήγματος στη συνοχή της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Οι δύο συμφωνίες αμέσως αναγνωρίζουν τη σταθερότητα της Ελλάδας, την επιρροή της στην περιοχή, αλλά και τη συμβολή της στην επικοινωνία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με τις χώρες που περιβάλλουν τη Μεσόγειο και κυρίως τις χώρες της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής. Όμως η σημασία των διεθνών εξελίξεων στις οποίες η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά και όχι παρασυρόμενη από τα γεγονότα, μας υποχρεώνει να μελετήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις ιδιαιτερότητες των προσφάτων συμφωνιών, αλλά και των τριμερών συνεργασιών, που σταθερά εξελίσσονται και αναγνωρίζονται από τη διεθνή κοινότητα ότι έχουν μέγιστη διπλωματική και πολιτική σημασία.

Στο μεγάλο τραπέζι των σύγχρονων διεκδικήσεων, πολιτικών, κοινωνικών, γεωστρατηγικών δεν δίδεται καμία προτεραιότητα στις αναγνώσεις που οξύνουν τις εντάσεις, αλλά σε όσες στρατηγικά εξυπηρετούν τους κοινούς στόχους. Η αναγνώριση του ηγετικού ρόλου, που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή μας, τόσο από τις ΗΠΑ, δια του Υπουργού των Εξωτερικών, όσο και από τη Γαλλία, με τις συχνότατες επαναλήψεις των απόψεων αυτών από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, τοποθετούν την Ελλάδα στη θέση του υπεύθυνου και δημοκρατικού διαμορφωτή των εξελίξεων. Ο ρόλος που κατακτήσαμε εμπεριέχει τα πλεονεκτήματα και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις πολιτικών, διπλωματικών και αμυντικών συνεργασιών όχι για να νοιώσει απειλούμενος ο τρίτος συνομιλητής, αλλά για να αντιληφθεί τις γεωστρατηγικές κοινές συμμαχικές και εταιρικές επιδιώξεις. Ο ηγέτης καθοδηγεί τις δράσεις, συνεπαίρνει τον κόσμο, αλλά και κατευθύνει την προσπάθεια στην επίτευξη των κοινά προσδιορισμένων στόχων. Σε απλή γλώσσα, ο ηγέτης κυριαρχεί στη συζήτηση και στον σχεδιασμό γνωρίζοντας τη στιγμή που ανταμείβει, αλλά και τη στιγμή που δεσπόζει. Πετύχαμε ό,τι θεωρούσαμε ακατόρθωτο και πολύ ορθά προβάλλουμε τα πλεονεκτήματα και αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις των επιλογών μας.

Από πολύ νωρίς όλοι, σύμμαχοι και εταίροι πλην Τουρκίας, έχουν αντιληφθεί τις τάσεις της παγκόσμιας κοινότητας. Στον κόσμο μας, που αλλάζει ταχύτερα από ότι όλοι φανταζόμασταν και προγραμματίζαμε, η ανάγκη διατήρησης της παγκόσμιας ειρήνης και η ανάκτηση ρυθμών ανάπτυξης και ευημερίας επιβάλλει ταχύτατη προσαρμογή και όχι πολιτική διαδικασία αντίληψης προέδρου Ερντογάν, που με την πολιτική του συμπεριφορά... παρακαλεί στη λογική ραγιαδισμού «σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω» με μοναδικό στόχο το δίπτυχο, πολιτική διάσωση, έστω και με θυματοποίηση, και πολιτική υστεροφημία, επειδή δεν μπόρεσε να παραμερίσει την κυριαρχία του Κεμάλ Ατατούρκ.

Ο ρόλος που αναλαμβάνει η Αθήνα, καθημερινώς και ενεργότατα, δεν καθορίζεται από ο,τιδήποτε προκλητικό προβάλλει η Τουρκία και οι αξιωματούχοι της. Ούτε από τις φοβικές αντιλήψεις εγχωρίων αναλυτών, που ασχολούνται ακόμη και με τον άγνωστο κύριο Μετέ, σαν να πρόκειται ο κάθε πολίτης, οποιασδήποτε πολιτιστικής ή κοινωνικής προέλευσης, να αποτελεί διαμορφωτή εσωτερικής ή εξωτερικής πολιτικής. Δίδεται ακόμη στη χώρα μας μεγάλη σημασία στις δηλώσεις οποιουδήποτε παραμερίζοντας δυστυχώς τη σπουδαιότητα όλων των διαχρονικών, αλλά κυρίως πολύ προσφάτων, διπλωματικών και διεθνών μας επιτυχιών.

Η χώρα εκσυγχρονίζεται σε όλα τα πεδία, άμυνα, διπλωματία, ενέργεια, παροχή υπηρεσιών, ψηφιοποίηση, εξωστρέφεια κλπ. Όλοι αυτοί οι τομείς, που ενδεικτικά αναγράφονται και άλλοι περισσότεροι, που δεν αναφέρονται για την οικονομία του χώρου, διαμορφώνουν πολιτική, οικονομία, διπλωματία, έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κάθε Έλληνα πολίτη, έστω κι αν καθυστερήσαμε για λόγους που συζητήθηκαν και συζητούνται αναλυτικότερα. Η προσδοκία όλων, λαού και πολιτικών ηγετών, παραμένει και προφανώς πλέον εξελίσσεται για να επιτευχθούν ταχύτερα και αποτελεσματικά οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι δημόσιες δηλώσεις ηγετών, όπως και αυτές που πραγματοποιήθηκαν με την ολοκλήρωση των θεσμοθετημένων εργασιών της τριμερούς συνάντησης Κορυφής Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου (Αθήνα 19.10.2021) διαβεβαιώνουν ότι η επιτυχημένη διπλωματία δεν αναστέλλεται ούτε ανακόπτεται από ακρότητες που προβάλουν συγκρουσιακά αυταρχικοί ηγέτες όπως ο πρόεδρος Ερντογάν. Στη διπλωματία όλα μεθοδεύονται προσεκτικά. Η ωρίμανση των προτεραιοτήτων απαιτεί χρόνο, ώστε να δημοσιοποιηθούν δημιουργικά οι κοινές επιδιώξεις των μερών προκειμένου κάθε αναγνώστης, μυημένος αλλά και ο καθημερινός πολίτης, να κατανοήσει ότι η δυναμική που αναπτύσσεται δεν αποσκοπεί στην τιμωρία και στον αποκλεισμό κάποιων μελών της διεθνούς κοινότητας, αλλά στη συνεργασία και την καλή γειτονία.

Οι γείτονές μας οφείλουν να αντιληφθούν την καθαρότητα των μηνυμάτων, που εκπέμπονται από τις διεθνείς συμφωνίες και τις περιφερειακές μας συνεργασίες. Η Ελλάδα αναπτύσσει πολιτική. Η συμπεριφορά και ο λόγος μας δεν διδάσκουν ακαδημαϊκή θεωρία διεθνών σχέσεων, αλλά αντίθετα εκφράζουν δυναμική και ανυποχώρητη άσκηση εξωτερικής πολιτικής, που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας προβάλλοντας επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων να κληροδοτήσουμε στις επερχόμενες γενεές έναν κόσμο, που θα συνεχίσει να ζει και όχι τον κόσμο μας, που σήμερα πεθαίνει ταχύτερα από ότι όλοι υπολογίζαμε.

Google NewsΑκολουθήστε το reader.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Best of Internet