Μια θέση εργασίας για ένα νέο πτυχιούχο είναι μια «πόρτα» που ανοίγει για να συνδέσει τις σπουδές και τις δεξιότητές του με τις επαγγελματικές του προοπτικές.

Σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, όλα «μετράνε»: Τα πτυχία, τα soft skills αλλά και η εμπειρία.

Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες μπορούν να εκπληρωθούν αν κάποιος στηρίξει με αποφασιστικότητα τα πρώτα επαγγελματικά βήματα ενός νέου ανθρώπου.

Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει τις ανάγκες των νέων που ζητούν μια θέση στην αγορά εργασίας προκειμένου να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους και να μπουν στον εργασιακό «στίβο» για μια δυναμική πορεία.

Έτσι, δίνει τα «εφόδια» από τη δική της πλευρά, για να επιτευχθεί η σύγκλιση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα υλοποιεί προγράμματα πρακτικής άσκησης και απασχόλησης, που απευθύνονται σε φοιτητές και απόφοιτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Τα προγράμματα αυτά βασίζονται στους άξονες της συστηματικής εκπαίδευσης, της παροχής τεχνογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσω στοχευμένων δράσεων με γνώμονα πάντα την ανάδειξη νέων και ικανών στελεχών. Συγκεκριμένα:

Το καινοτόμο Πρόγραμμα ΙΚΥ – ΕΤΕ, που ξεκίνησε το 2014 και εφαρμόζεται μόνο από την Εθνική Τράπεζα, συνδυάζει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, πρακτική άσκηση και ένταξη στην αγορά εργασίας για 100 μεταπτυχιακούς φοιτητές και υλοποιείται σε δύο στάδια:

Αρχικά οι συμμετέχοντες λαμβάνουν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και παράλληλα πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην Εθνική Τράπεζα για 2 χρόνια (α’ στάδιο). Στη συνέχεια η Τράπεζα τους προσλαμβάνει με σύμβαση πλήρους απασχόλησης για άλλα 2 χρόνια (β’ στάδιο).

Έτσι οι νέοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να «βιώσουν» πραγματικές συνθήκες εργασίας μέσα σε ένα περιβάλλον κύρους και να υποστηριχτούν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους τόσο από στελέχη της Μονάδας όπου απασχολούνται, όσο και από στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το 2018 ξεκίνησε το νέο Πρόγραμμα ΙΚΥ - ΕΤΕ, για επιπλέον 100 υποτρόφους, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.

Ένα ακόμη πρόγραμμα, το “i-work@nbg”, προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους και δυναμικούς ανθρώπους, τελειόφοιτους και απόφοιτους, που θέλουν να «κατακτήσουν» την αγορά να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6 – 12 μηνών.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν μια επιπλέον «πρόκληση»: Καλούνται να παρουσιάσουν σε ανώτατα στελέχη της Τράπεζας την εμπειρία τους, το ρόλο και τα έργα που ανέλαβαν, τη συμβολή τους στις εργασίες των Μονάδων τους καθώς και τα οφέλη του Προγράμματος τόσο για τους ίδιους όσο και για την Τράπεζα.

Οι παρουσιάσεις αυτές βοηθούν τους νέους εργαζόμενους να δοκιμάσουν και να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, προβάλλοντας τις ικανότητες και τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται να διατυπώσουν δημιουργικές και καινοτόμες προτάσεις.

Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των “i-workers”, συνεχίζει να απασχολείται στην Τράπεζα και μετά την ολοκλήρωση του Internship.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε για το 2020 νέο Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg” στοχευμένο στον τομέα της Πληροφορικής με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 20.12.2019 (https://www.nbg.gr/greek/i-work_nbg).

Η Τράπεζα συνεργάζεται επίσης με τα ΑΕΙ και AΤΕΙ όλης της χώρας, δίνοντας ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε όλη την επικράτεια, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών αλλά και τα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή.

Η πρακτική άσκηση βοηθά τους νέους να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία και να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας, έχοντας σαν επιπλέον εφόδιο μία πολύ καλή προϋπηρεσία.

Κάθε νέο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) και στον επίσημο λογαριασμό της Τράπεζας στο LinkedIn, ενώ παράλληλα ενημερώνονται και τα γραφεία διασύνδεσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.