Δωρεάν

29-04-2022 | 05:10

Rapid test: Πού θα γίνουν σήμερα Παρασκευή 29 Απριλίου τα δωρεάν τεστ σε όλη τη χώρα

Τα 145 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα πραγματοποιούνται τα δωρεάν rapid test σήμερα Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

23-04-2022 | 05:10

Rapid test: Πού θα γίνουν σήμερα Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου τα δωρεάν τεστ σε όλη τη χώρα

Τα 40 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα πραγματοποιούνται τα δωρεάν rapid test σήμερα Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022 - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

22-04-2022 | 21:30

Rapid test: Πού θα γίνουν το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου τα δωρεάν τεστ σε όλη τη χώρα

Τα 40 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα πραγματοποιούνται τα δωρεάν rapid test το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022 - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

22-04-2022 | 05:10

Rapid test: Πού θα γίνουν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου τα δωρεάν τεστ σε όλη τη χώρα

Τα 157 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα πραγματοποιούνται τα δωρεάν rapid test σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022 - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

21-04-2022 | 21:30

Rapid test: Πού θα γίνουν την Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου τα δωρεάν τεστ σε όλη τη χώρα

Τα 157 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα πραγματοποιούνται τα δωρεάν rapid test τη Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022 - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

21-04-2022 | 05:10

Rapid test: Πού θα γίνουν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου τα δωρεάν τεστ σε όλη τη χώρα

Τα 157 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα πραγματοποιούνται τα δωρεάν rapid test σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

20-04-2022 | 21:30

Rapid test: Πού θα γίνουν την Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου τα δωρεάν τεστ σε όλη τη χώρα

Τα 157 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα πραγματοποιούνται τα δωρεάν rapid test τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

20-04-2022 | 05:10

Rapid test: Πού θα γίνουν σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου τα δωρεάν τεστ σε όλη τη χώρα

Τα 169 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα πραγματοποιούνται τα δωρεάν rapid test σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

19-04-2022 | 21:30

Rapid test: Πού θα γίνουν την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου τα δωρεάν τεστ σε όλη τη χώρα

Τα 169 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα πραγματοποιούνται τα δωρεάν rapid test την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας