Ελληνικό

Τελευταία Νέα

16-06-2021 | 19:06

Ελληνικό: Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εγκρίνει το έργο

Κατά τους προσφεύγοντες οι συγκεκριμένες αποφάσεις ευνοούν την εντατική ανοικοδόμηση μεγάλης αστικής έκτασης, αποστερώντας έτσι από τους κατοίκους τη δυνατότητα απόλαυσής της ως κοινόχρηστου χώρου ενώ επιδεινώνεται το φυσικό περιβάλλον της περιοχής σε μεγάλο βαθμό στον παράκτιο και αστικό τοπίο