πετρέλαιο

24-05-2021 | 05:24

Αρκτική: Η κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων εντείνει τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων για το πετρέλαιο

Αντικείμενο ανταγωνισμών ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις αλλά και στις χώρες που βρίσκονται στα εδάφη της, έχει η γίνει η Αρκτική εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει πρόσβαση στα πλούσια σε υδρογονάνθρακες κοιτάσματά της