Ραδόνιο

Τελευταία Νέα

03-04-2022 | 02:00

Νέα έρευνα: Οι μεταβολές του ραδονίου στο έδαφος αποτελούν πιθανώς πρόδρομο φαινόμενο σεισμών

Αν και οι μεταβολές του ραδονίου έχουν προταθεί εδώ και δεκαετίες ως πρόδρομο φαινόμενο σεισμών, δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς ο μηχανισμός που διέπει το φαινόμενο, αλλά και το γεγονός ότι κάποιες περιοχές είναι πιο ευαίσθητες σε τέτοιες μεταβολές από τις γειτονικές τους