Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

16-09-2021 | 23:15

Διεθνής καμπάνια ενημέρωσης για αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών από το Υπουργείο Μετανάστευσης

Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι ότι η Ελλάδα φυλάσσει με οργανωμένο τρόπο τα σύνορα της και δεν επιτρέπει τις παράνομες μεταναστευτικές ροές, εφαρμόζοντας μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, σεβόμενη πάντα το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο

30-06-2021 | 16:22

Ενισχύεται ο ευρωπαϊκός οργανισμός για το άσυλο

Στο πλαίσιο αυτό, θα ενισχυθεί η υφιστάμενη υπηρεσία, η οποία λειτουργεί από το 2011, αναπτύσσοντας επιχειρησιακά πρότυπα, δείκτες, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ασύλου