ΥΓΕΙΑ
18/03/2022 15:46

Κωτσιόπουλος στο Economist: Σε 1η φάση υλοποίησης το Ψηφιακό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο

«Το πρόγραμμα αυτό υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σήμερα βρισκόμαστε στην πρώτη φάση υλοποίησης, κατά την οποία προετοιμάζονται τα Τεχνικά Δελτία που θα πρέπει να εγκριθούν, ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία για τις διαγωνιστικές διαδικασίες», ανέφερε ο κ. Κωτσιόπουλος

Newsroom
Κείμενο: Newsroom
Κωτσιόπουλος στο Economist: Σε 1η φάση υλοποίησης το Ψηφιακό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο
ioannis.kotsiopoulos
Ανάγνωση:

Το Ψηφιακό Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του Καρκίνου παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, από το βήμα του συνεδρίου Economist Impact. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.445.340,96 ευρώ και έχει διάρκεια υλοποίησης τρία χρόνια. Αποτελεί έναν από τους 4 πυλώνες του προγράμματος για την Ψηφιακή Υγεία, το οποίο σχεδιάστηκε στην Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας.

«Το πρόγραμμα αυτό, με την συνεργασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σήμερα βρισκόμαστε στην πρώτη φάση υλοποίησης, κατά την οποία προετοιμάζονται τα Τεχνικά Δελτία που θα πρέπει να εγκριθούν, ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία για τις διαγωνιστικές διαδικασίες», ανέφερε ο κ. Κωτσιόπουλος, σημειώνοντας ότι το σχέδιο του Τεχνικού Δελτίου κατατέθηκε την Τετάρτη στο Γραφείο Υπουργού, προς περαιτέρω διαβούλευση και επεξεργασία.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Έργο 1: Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Νοσημάτων

Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, η χώρα μας δεν διαθέτει καμία επίσημη καταγραφή νεοπλασιών σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αξιόπιστη μέτρηση της επίπτωσης, του επιπολασμού και της θνητότητας της νόσου. «Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση “Πόσοι ασθενείς με καρκίνο υπάρχουν στη χώρα σήμερα”, ενώ η στατιστική εικόνα της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς προέρχεται από εκτιμήσεις και αναγωγές. Κατά συνέπεια το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Νοσημάτων αποτελεί εθνική προτεραιότητα και θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα στα πλαίσια αυτού του έργου, αφού θα αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη όλων των υπόλοιπων εφαρμογών», εξήγησε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος, με ποικίλες δυνατότητες συλλογής δεδομένων, με ενσωματωμένους ελέγχους ποιότητας, με ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και δυνατότητες διαλειτουργικότητας με όλα τα εθνικά ψηφιακά συστήματα (π.χ. Φάκελος Υγείας). Το περιεχόμενο του Μητρώου θα προσδιοριστεί από επιστημονική επιτροπή που θα λάβει υπόψη της τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και τις καλές πρακτικές άλλων χωρών και θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους.

Βασικός στόχος είναι το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Νοσημάτων να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2023, καθώς και η πιλοτική λειτουργία 1 ή 2 Νοσοκομείων.

Έργο 2: Ογκολογικό – Αιματολογικό Πληροφοριακό Σύστημα

Σύμφωνα με τον κ. Κωτσιόπουλο, οι διεπιστημονικές ομάδες, παρόλο που είναι θεσμοθετημένες από το 2012, δεν λειτουργούν ικανοποιητικά στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Στην προσπάθεια να ενισχυθεί ο ρόλος τους, 10 νοσοκομεία θα εφοδιαστούν με κατάλληλο εξοπλισμό και ειδικό λογισμικό υποστήριξης των συνεδριάσεων των διεπιστημονικών ομάδων (είτε φυσικών είτε μέσω τηλεδιάσκεψης), εφαρμόζοντας τα πρότυπα λειτουργίας και τις καλές πρακτικές άλλων κρατών-μελών, με τα οποία υπάρχει συνεχής επικοινωνία γι' αυτό το θέμα.

Στις συνεδριάσεις αυτές θα είναι διαθέσιμη και κατάλληλα οπτικοποιημένη όλη η χρήσιμη πληροφορία για την πορεία τους ασθενούς, ώστε να διευκολύνεται το έργο της ομάδας και να λαμβάνονται οι βέλτιστες κλινικές αποφάσεις για τον ασθενή. Η πληροφορία θα συλλέγεται από τα τοπικά πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου, περιορίζοντας όσο είναι δυνατό, την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.

Σε αυτό το έργο θα εξεταστεί και η δυνατότητα αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για την υποστήριξη των ιατρών στην λήψη κλινικών αποφάσεων, ιδίως στο απεικονιστικό κομμάτι, όπου - όπως τόνισε - έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Έργο 3: Ψηφιακά Εργαλεία Υποστήριξης Ασθενών

Ο κ. Κωτσιόπουλος επεσήμανε ότι ναι μεν ο ακριβής αριθμός των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός, ωστόσο, καθώς οι θεραπείες γίνονται ολοένα και πιο αποτελεσματικές, οι άνθρωποι που ζουν με τον καρκίνο αυξάνονται. «Η ζωή με τον καρκίνο μπορεί να διαρκέσει πλέον δεκαετίες και η καθημερινότητα των ασθενών είναι συχνά δύσκολη. Έχουν να αντιμετωπίσουν τον φόβο, την ανησυχία και τις συνέπειες της νόσου, συγχρόνως με τα διαδικαστικά θέματα της θεραπείας τους.

Τα ψηφιακά εργαλεία που προτείνουμε εδώ ασφαλώς δεν μπορούν να μετριάσουν τον πόνο, αλλά μπορούν ίσως να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Είναι σημαντικό για τον ασθενή να μπορεί να αναφέρει ανά πάσα στιγμή ένα σύμπτωμα ή μια παρενέργεια που τον ανησυχεί, να μπορεί να ενημερωθεί έγκυρα για πρακτικά θέματα που τον αφορούν (π.χ. πού μπορώ να κάνω ακτινοθεραπεία), να έχει πρόσβαση σε βασικά στοιχεία του ιατρικού φακέλου του, ακόμη και να επικοινωνήσει με ανθρώπους που βιώνουν την ίδια κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας.

Το πώς θα αναπτυχθούν αυτά τα εργαλεία καθώς και το ακριβές αντικείμενό τους αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο διαλόγου με την κοινότητα των ασθενών, σημείωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει τις προσδοκίες.

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δεδομένα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Προς το παρόν, σαν χώρα δεν συλλέγουμε συστηματικά δεδομένα για τον καρκίνο. Μέσω αυτού του προγράμματος αυτό ακριβώς επιδιώκουμε: Να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τις διαδικασίες για τη συλλογή δεδομένων εστιάζοντας στην υψηλή ποιότητα αυτών. Γι΄ αυτό απαιτείται ρεαλισμός στην επιλογή του συνόλου των δεδομένων και συστηματική προετοιμασία», είπε ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος, σημειώνοντας ότι μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις και υπέρμετρες προσδοκίες έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Google News
Ακολουθήστε το Reader στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
# TAGS:
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Newsroom
Κείμενο: Newsroom

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ