Δεν με ενοχλεί η ιδιωτική Υγεία. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς συχνά, καλύπτει τα μεγάλα κενά του κράτους. Οποίος έχει να την πληρώνει δικαίωμά του να τη χρησιμοποεί. Στη χώρα μας μάλιστα, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις σ' αυτόν το χώρο. Υπάρχουν σοβαρά νοσοκομεία με σπουδαίες εγκαταστάσεις και καλούς γιατρούς. Θλιβερή εξαίρεση κάποιες μικρές παλιές κλινικές της συμφοράς, που κακώς τους επιτρέπεται να λειτουργούν ακόμη με τις ίδιες υποδομές.

Διαβάστε το άρθρο