Ο γνωστός οικονομολόγος πιστεύει επίσης «ότι θα γίνουν ελαφρύνσεις του χρέους το επόμενο έτος».

Διαβάστε το άρθρο