Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής για την αίτηση αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. 

Διαβάστε το άρθρο