Προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση Μητρώου για τον περιφερειακό Τύπο.

Διαβάστε το άρθρο