Οκτώ πύραυλοί θα πραγματοποιούν εμπορικές αποστολές πλήρους κλίμακας μέχρι το 2020.

Διαβάστε το άρθρο