Χρησιμοποιώντας ηχητικά και οπτικά ψηφιακά δεδομένα, ταυτίζει τις φωνές με τα εικονικά πρόσωπα που θα τους ταίριαζαν.

Διαβάστε το άρθρο