Μενού

Φαίδρα Τσαλαχούρη

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, L.L.M. - Aναπληρώτρια Γραμματέας της Γραμματείας ΑΜΕΑ Ν.Δ.