Μενού
  • Α-
  • Α+

Μόλις τρεις μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία και με δεδομένη την επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα, που καταγράφεται και μεταξύ των παιδιών με μεγάλο αριθμό νέων λοιμώξεων, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει έτοιμο το plan B βάζοντας ξανά στο τραπέζι την τηλεκπαίδευση. Στην κατεύθυνση αυτή, με υπουργική απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 στην περίπτωση, που κριθεί επιβεβλημένο να κλείσουν σχολικές μονάδες λόγω συρροής κρουσμάτων κορονοϊού

«Ολως εξαιρετικά και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές, που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, ενισχύοντας τις προβλέψεις για μία ακόμα δύσκολη σχολική χρονιά εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας. 

Σύμφωνα με την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος, που είναι υποχρεωτική, συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών δεν θα υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται στους μαθητές τμημάτων σχολικών μονάδων, που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς. Παρέχεται όμως και στους μαθητές τμημάτων σχολικών μονάδων, που λειτουργούν κανονικά, οι οποίοι δεν είναι δυνατό να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, και συγκεκριμένα σε μαθητές με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή σε μαθητές, που ζουν με άτομα, που πάσχουν από υποκείμενο νόσημα, που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή. 

Τι ώρα θα χτυπά το κουδούνι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 08:00 για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις 08:30 για τα Γυμνάσια και στις 08:15 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά με τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να είναι 30 λεπτά. Η διάρκεια των διαλειμμάτων στα Δημοτικά σχολεία ορίζεται στα 10 λεπτά, ενώ στα Νηπιαγωγεία στα 20 λεπτά. Το ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα περιλαμβάνει σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία τουλάχιστον 3 και 5 διδακτικές ώρες αντίστοιχα.

Οσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, η διάρκεια της διδακτικής περιόδου ορίζεται στα 40 λεπτά και η διάρκεια των διαλειμμάτων στα 10 λεπτά. Το ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 ή 7 διδακτικές ώρες, ανάλογα με το γενικότερο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το πρόγραμμα διδακτικής ώρας- διαλείμματος των Εσπερινών Γυμνασίων και των Εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και υλοποιείται κατά τη διάρκεια του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας τους. 

Απουσία για όσους εμποδίζουν τη διεξαγωγή του μαθήματος 

Οπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο μεταξύ, μαθητές, οι οποίοι με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας. Η απουσία από κάθε διδακτική ώρα καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών, που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του.

Στην περίπτωση δε, που κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και για το λόγο αυτό αδυνατούν να παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.