Μενού
  • Α-
  • Α+

Το «πράσινο φως» για τη διενέργεια και στη χώρα μας του eurojackpot από τον ΟΠΑΠ δίνει τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών του δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας». Σύμφωνα με το άρθρο 4 της τροπολογίας επιτρέπεται η επίγεια διεξαγωγή του eurojackpot στην ελληνική επικράτεια, ενώ με απόφαση του υπουργού Οικονομικών χορηγείται στην ΟΠΑΠ Α.Ε., κατόπιν τήρησης της διαδικασίας, άδεια για την εξαγωγή του παιχνιδιού αυτού.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην τροπολογία:

  • Συγκροτείται ειδική τριμελής επιτροπή για τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων για τον καθορισμό του ανταλλάγματος για την παραχώρηση άδειας διεξαγωγής του αριθμού παιχνιδιού. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών ως Πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών οικονομικών θεμάτων και ένα υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών ως μέλη.
  • Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος δύναται να ανατίθεται η σύνταξη έκθεσης εκτίμηση σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.
  • Η άδεια χορηγείται για περίοδο δέκα ετών και ισχύει από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης κλήρωσης του eurojackpot στην Ελλάδα.
  • Με όμοια απόφαση του υπουργού Οικονομικών η άδεια δύναται να ανανεώνεται για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.
  • Η εποπτεία και ο έλεγχος επί της διεξαγωγής του αριθμού παιχνιδιού στην Ελληνική επικράτεια ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
  • Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα έσοδα από τη διεξαγωγή του αριθμό παιχνιδιού eurojackpot στην ελληνική επικράτεια καθορίζεται σε ποσοστό 30% επί του μεικτού κέρδους της ΟΠΑΠ ΑΕ.
  • Αδιάθετα ποσά κερδών από τη διεξαγωγή του αριθμό παιχνιδιού eurojackpot στην Ελληνική επικράτεια αποδίδονται στο Ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής του ανώτερου παιγνίου.

Στο άρθρο 3 της ίδιας τροπολογίας παρατείνονται για είκοσι χρόνια η παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που παραχωρήθηκε συμβατικά από το ελληνικό δημόσιο υπό την προϋπόθεση της καταβολής της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου επί του μικτού κέρδους της από τα εν λόγω παίγνια καθώς και των αναλογούντων φόρων.

Όπως είχε ήδη δημοσιεύσει το reader, η εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Λόττο (Eurojackpot) στην Ελλάδα απαιτούσε νομοθετική ρύθμιση, κάτι που καθυστέρησε και την ημερομηνία έναρξη λειτουργίας του που αρχικά είχε προγραμματιστεί μέσα στον Ιούλιο. Σχετική εισήγηση είχε γίνει και από τον επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) Δημήτρη Ντζανάτο και θα αφορά μόνο επίγεια εφαρμογή και όχι διαδικτυακή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το ευρωπαϊκό λόττο για να ανατεθεί απαιτούσε διαγωνισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες για να λειτουργήσει το Eurojackpot απαιτεί έναν αυξημένο αριθμό πρακτορείων. Στη χώρα μας ο μοναδικός πάροχος που διαθέτει τόσο ανεπτυγμένο δίκτυο πρακτορείων είναι ο ΟΠΑΠ.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα ωφεληθεί από την εισαγωγή του Eurojackpot, αφού ως νέο παίγνιο θα αποδίδει φόρο επί των ακαθάριστων εσόδων Gross Gaming Revenues (GGR) με συντελεστή 30%, αντί 5% που ισχύει στα άλλα επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ. Και αυτό γιατί συνιστά νέο παίγνιο για τον ΟΠΑΠ και δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας του 2013, που αφορά στη μείωση του συντελεστή φορολογίας των ακαθάριστων εσόδων.

Πρόκειται για το παιχνίδι που διεξάγεται σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και μοιράζει κέρδη 120 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αναμένεται να δώσει «φιλί ζωής» στα πρακτορεία που με την πανδημία μειώθηκαν σημαντικά τα κέρδη.

Τι είναι το Eurojackpot

Το Eurojackpot σήμερα παίζεται σε 18 χώρες και η Ελλάδα θα είναι η 19η χώρα. Οι 18 χώρες που απαρτίζουν την κοινή «δεξαμενή» στοιχημάτων είναι: Κροατία (από 01.02.2013), Τσεχία (10.10.2014), Δανία (23.03.2012), Εσθονία (23.03.2012), Φινλανδία (23.03.2012), Γερμανία (23.03.2012), Ουγγαρία (10.10.2014), Ισλανδία (01.02.2013), Ιταλία (06.04.2012), Λετονία (01.02.2013), Ολλανδία (23.03.2012), Πολωνία (09.09.2017), Σλοβακία (09.10.2015), Σλοβενία (23.03.2012), Ισπανία (30.06.2012) και Σουηδία (01.02.2013). Η Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει από μέσα στο 2022.

Το παιχνίδι, σύμφωνα με τους διοργανωτές έχει μοιράσει μέχρι τώρα περισσότερα από 9,5 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους. To 2021 σημειώθηκαν δύο jackpot ύψους 90 εκατ. ευρώ, που τα μοιράστηκαν τρία άτομα. Το 2022 σημειώθηκαν επίσης δύο jackpots, αλλά μικρότερου ύψους, 48 και 11 εκατ. ευρώ. Στο Eurojackpot κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει πέντε αριθμούς μέσα από 50 «βασικούς αριθμούς» και παράλληλα να επιλέξει άλλους δύο αριθμούς μέσα από 10 «ευρωαριθμούς». Κάθε μια τέτοια επτάδα (5+2) αριθμών κοστίζει 2 ευρώ.