Ο Νταβίντ Σασσόλι και ο Δημήτρης Παπαδημούλης αντάλλαξαν απόψεις «σε εγκάρδιο κλίμα», όπως σημειώθηκε για τον προγραμματισμό των πρωτοβουλιών του Ευρωκοινοβουλίου, και ειδικότερα του Προεδρείου, το επόμενο διάστημα.

Στη συνάντηση, μετά από πρόταση του Νταβίντ Σασσόλι, συμφωνήθηκε ο Δημήτρης Παπαδημούλης να διατηρήσει το ίδιο χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο του νεοεκλεγέντος Προεδρείου του ΕΚ.

Συγκεκριμένα, προτάθηκε και στη νέα του θητεία, ως Αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής, ο Δημ. Παπαδημούλης να διατηρήσει τις εξής αρμοδιότητες:

• Πρόεδρος στην Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα.
• Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Πολιτική Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.
• Μέλος της Επιτροπής Επιλογής για το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη.
• Αναπληρωτής του Προέδρου στις σχέσεις του ΕΚ με τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα.
• Αναπληρωτής του Προέδρου στις σχέσεις του ΕΚ με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Εθνικών Κοινοβουλίων (IPU).

Η επίσημη κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του νέου Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Προεδρείου, στις 15 Ιουλίου.