Μενού
  • Α-
  • Α+

Ωστόσο, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Άμβυξ κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία των δραστηριοτήτων της.

Οι πωλήσεις συμπεριλαμβανόμενου του Ε.Φ.Κ. ανήλθαν στο ποσό των € 87,4 εκ. έναντι ποσού  € 125,6 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 30% η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην ύφεση λόγω πανδημίας COVID-19. Οι πωλήσεις μετά την αφαίρεση του Ε.Φ.Κ ανήλθαν σε ποσό € 58,5 έναντι ποσού € 87,3 της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 33%. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διατηρήθηκαν θετικά και διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 1,2 εκ. έναντι κερδών ποσού € 5,8 της προηγούμενης χρήσης 2019.

Χαρακτηριστικό στοιχείο, πέραν του γεγονότος ότι και η τρέχουσα χρήση ήταν κερδοφόρα, αποτελεί η ιδιαίτερα υγιής εικόνα που παρουσιάζει ο Ισολογισμός της Εταιρίας, με τον καθαρό δανεισμό να καθίσταται αρνητικός, καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα για ακόμα μια χρονιά συνεχίζουν να υπερκαλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερκαλύπτονται κατά 2,8 φορές από τα κυκλοφορούντα  στοιχεία του ενεργητικού, δημιουργώντας ένα συμπαγή δείκτη ευρωστίας για την επίτευξη των μελλοντικών στρατηγικών της πλάνων.

Ο κ. Γιάννης Αρτινός, Γενικός Διευθυντής της ΑΜΒΥΞ σχολίασε : «Η εντυπωσιακή πορεία της τελευταίας 6ετίας που μας έφερε στην κορυφή του κλάδου, καθώς και η οικονομική ευρωστία που καταγράφεται στους προηγούμενους ισολογισμούς, είχαν θέσει γερά θεμέλια έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Έτσι, μέσα στο 2020, και παρόλες τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, συνεχίσαμε το επενδυτικό μας πλάνο καταφέρνοντας έτσι όχι μόνο να ενισχύσουμε σημαντικά το μερίδιο μας, φτάνοντας στο 25,3% ήτοι +2,4 πόντους έναντι του 2019, αλλά και να παραμείνουμε κερδοφόροι. Προσαρμοστήκαμε στις νέες συνθήκες λειτουργίας, εξελίξαμε operational εργαλεία και συνάψαμε νέες συνεργασίες με εμβληματικά brands όπως η super premium vodka Belvedere, η σαμπάνια Veuve Clicquot, η tequila Jose Cuervo και μια πλειάδα νέων προϊόντων.

Για το 1ο οκτάμηνο του 2021 η συνολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από την αρχή του έτους, παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη και βρίσκεται στο +45% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και μόλις -3% έναντι 2019. Σε αυτό συντέλεσε ιδιαίτερα η σημαντική βελτίωση του τουρισμού. Η δική μας πορεία πωλήσεων παρουσιάζει ανάκαμψη της τάξης του +50% και μάλιστα στα συγκρίσιμα προϊόντα έχει ξεπεράσει τον τζίρο του 2019 κατά +10%. Το γεγονός αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον και αυτοπεποίθηση για μια ακόμη καλύτερη και ταχύτερη επαναφορά στα προ-πανδημίας μεγέθη».