Μενού
  • Α-
  • Α+

Γολγοθάς θα γίνει για τους ασυνεπείς η ρύθμιση οφειλών, η πρόσβαση σε δάνεια και η γενικότερη πιστοληπτική τους δυνατότητα, καθώς έρχεται «φακέλωμα» για τους οφειλέτες σε Εφορία, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ και Δήμους. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα δημιουργηθούν δύο νέα ηλεκτρονικά κέντρα καταγραφής και παρακολούθησης των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι νέες Αρχές θα δημιουργηθούν μέσα στο 2023. Πρόκειται για την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που συστήνει το υπουργείο Οικονομικών και το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που δημιουργεί η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα παρακολουθεί την οικονομική συμπεριφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων και θα βαθμολογεί την πιστοληπτική τους συμπεριφορά. Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου που χορηγείται.

Ο νέος «Τειρεσίας» για τα χρέη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Αυγούστου και στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) και οφειλετών και μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) ως προς την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων).

Πώς θα λειτουργεί

Η οικονομική συμπεριφορά και η βαθμολογία που θα συγκεντρώνει κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση θα ανοίγει την «πόρτα» των ρυθμίσεων οφειλών, ενώ οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών θα αποφασίζουν βάσει της βαθμολογίας για τη χορήγηση ή μη δανείων και διακανονισμών. Οι συνεπείς θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο δανεισμό.

Η νέα Αρχή θα λειτουργήσει τους πρώτους μήνες του 2023 κι ο βαθμός πιστοληπτικής συμπεριφοράς θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα όπως για παράδειγμα εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συμβολαίου, ώστε να αποκλείουν όσους έχουν μεγάλες οφειλές. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή με ακρίβεια, σε ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 24 μηνών.

Στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς

Στα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Για τα φυσικά πρόσωπα: όνομα και επώνυμο, όνομα και επώνυμο  πατέρα, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης,  διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΜΚΑ.
  • Για τα νομικά πρόσωπα: επωνυμία, νομική  μορφή, αριθμός στο Γ.Ε.ΜΗ.  Α.Φ.Μ., πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους,  διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.