Μενού
  • Α-
  • Α+

Η χρήση ανακυκλωμένου γυαλιού είναι το... next big thing της κυκλικής οικονομίας, με την αγορά του σχεδόν να διπλασιάζεται παγκοσμίως. Πολλές χώρες έχουν πάρει... ζεστά το θέμα και εργάζονται για το πρόγραμμα εναπόθεσης απορριμμάτων γυαλιού για τη διαχείριση απορριμμάτων. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ανακυκλωμένου γυαλιού εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5,27 δισ. δολάρια από 3,63 δισ. δολάρια το 2019, επιτυγχάνοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,8%.

Πολλές κυβερνήσεις προχωρούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για την προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένου γυαλιού. Για παράδειγμα, στην Αγγλία, όλα τα δοχεία ποτών από πλαστικό, μέταλλο ή γυαλί καλύπτονται από το σύστημα επιστροφής που διοικείται από την περιφερειακή κυβέρνηση. Το καθεστώς εισήχθη για να μειώσει την ποσότητα των απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θάλασσα και το έδαφος και προσφέρει ένα μικρό χρηματικό ποσό στους καταναλωτές που επιστρέφουν τα κουτιά και τα μπουκάλια τους. Παρόμοια είδη προγραμμάτων λειτουργούν σε 38 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Εν μέσω της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία, οι αυξανόμενες ποσότητες απορριμμάτων γυαλιού αποτελούν μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα από αυτά τα απόβλητα καταλήγουν σε αποτεφρωτήρες και χωματερές, συμβάλλοντας έτσι στη ρύπανση του περιβάλλοντος, στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή. Σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος των απορριμμάτων γυαλιού στο περιβάλλον, η ανακύκλωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων θα τονώσει την ανάπτυξη της αγοράς ανακυκλωμένου γυαλιού. Οι αναπτυσσόμενες χώρες τείνουν να ακολουθήσουν την τάση.

Πού βρίσκεται η Ευρώπη

Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 12,4% του μεριδίου αγοράς ανακυκλωμένου γυαλιού και αποτελεί σημαντικό περιφερειακό έδαφος για την ανάπτυξη της βιομηχανίας λόγω της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των πολιτών των κρατών-μελών σχετικά με τις πρακτικές ανακύκλωσης, η οποία υποστηρίζεται περαιτέρω από κυβερνητικές πρωτοβουλίες που προωθούν τη χρήση ανακυκλωμένου γυαλιού.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει σημαντικά τους φορολογικούς συντελεστές υγειονομικής ταφής για να φρενάρουν την προώθηση απορριμμάτων γυαλιού σε χώρους υγειονομικής ταφής, γεγονός που θα τονώσει περαιτέρω την ανάπτυξη της περιφερειακής βιομηχανίας μέχρι το 2027. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, έχουν πιάσει το νόημα και επενδύουν με ταχείς ρυθμούς σε δράσεις με κατεύθυνση την κυκλική οικονομία.