Μενού
  • Α-
  • Α+

Η ιδιόχρηση ακινήτου χρησιμοποιείται ως επί το πλείστων στις ατομικές επιχειρήσεις όταν το φυσικό πρόσωπο που έχει την ατομική επιχείρηση χρησιμοποιεί ως επαγγελματική έδρα ένα ακίνητο που διαθέτει ως περιουσιακό στοιχείο.

Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει ένα ελάχιστο τίμημα ως έξοδο για την επιχείρησή του αλλά και ως έσοδο για τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο.

Το ποσό αυτό που αφορά στον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με βάση την αντίστοιχη κλίμακα φορολογίας ακινήτων. Το ελάχιστο τίμημα είναι ίσο με το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

Στην περίπτωση όπου ένα φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να παραχωρήσει ένα ακίνητο που του ανήκει σε μία εταιρεία που συμμετέχει ο ίδιος, τότε δε νοείται ο όρος της ιδιόχρησης αφού το ΑΦΜ της εταιρείας διαφέρει από αυτό του φυσικού προσώπου.

Σε αυτή την περίπτωση το ελάχιστο ποσό που πρέπει να δηλώνεται ως μίσθωμα, προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, είναι ίσο με το 6% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Βεβαίως για το ποσό αυτό θα φορολογηθεί το φυσικό πρόσωπο με βάση την αντίστοιχη κλίμακα φορολογίας ακινήτων αλλά και η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει το ποσό του μισθώματος ως έξοδό της , με αποτέλεσμα να ωφεληθεί μικρότερου φορολογητέου αποτελέσματος.

Κλίμακα φορολογίας ακινήτων φυσικών προσώπων:

  • 0.01€ έως και 12.000€ 15%
  • 12.001 έως και 35.000€ 35%
  • 35.001€ και άνω 45%
Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA