Ο όμιλος πέτυχε και σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών του.

Διαβάστε το άρθρο