Μενού
  • Α-
  • Α+

Την κατάργηση του «αυτοδικαίως» ανασταλτικού χαρακτήρα της έφεσης για εκτέλεση ποινών μικρότερων των τριών ετών, προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε στη Βουλή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η άσκηση έφεσης σε ποινή κατώτερη των 3 ετών δεν θα οδηγεί αυτομάτως σε αναστολή, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, αλλά η απόφαση θα επαφίεται στην κρίση του δικαστηρίου, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι χορήγησης αναστολής, διατάσσοντας άμεση εκτέλεση της ποινής ακόμα και στην περίπτωση πλημμελημάτων. 

Η νομοτεχνική βελτίωση αναφέρει τα εξής: «Με την προτεινόμενη βελτίωση στο άρθρο 147 του νομοσχεδίου που τροποποιεί τις παρ 2, 3 και 5 του άρθρου 497 του ΚΠΔ προβλέπεται η εξαιρετική δυνατότητα του δικαστηρίου να μην χορηγήσει ανασταλτική δύναμη στην ασκηθείσα έφεση και για ποινές κατώτερες των τριών ετών ή να εξαρτήσει την ανασταλτικότητα της έφεσης από την τήρηση περιοριστικών όρων όταν σε περιπτώσεις επικίνδυνων ή καθ' υποτροπήν εγκληματιών κρίνεται αναγκαία η άμεση εκτέλεση της απόφασης».