Μενού
  • Α-
  • Α+

Διαδικασίες για συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων με επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό προκειμένου οι φοιτητές να κάνουν πρακτική άσκηση προβλέπει το νομοσχέδιο που προωθεί η Νίκη Κεραμέως. Οπως δηλώνει η υπουργός Παιδείας, η πρακτική άσκηση ήταν ένα πάγιο αίτημα των πανεπιστημίων που τώρα υλοποιείται. 

Διαβάστε ακόμη: Νίκη Κεραμέως για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο

Οπως λέει η Νίκη Κεραμέως στην Καθημερινή, η πρακτική άσκηση θα αφορά και τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα είναι μια διακριτή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η πρακτική άσκηση θα μπορεί να γίνεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις, αλλά και σε αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η πρακτική άσκηση θα είναι ενταγμένη στον χρόνο διάρκειας των σπουδών του φοιτητή και η χρονική διάρκεια θα είναι ανάλογη με το αντικείμενο. Συνήθως θα είναι από 3 έως 6 μήνες.

Οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση ακόμα και σε εταιρεία στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να γίνει έλεγχος της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή, από τον επόπτη πρακτικής άσκησης.

Η αμοιβή των φοιτητών στην πρακτική

Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης προβλέπεται να είναι τουλάχιστον το 80% του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού και σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα ασφαλίζονται από τους φορείς υποδοχής για τον κλάδο του ατυχήματος, μέσω του e-ΕΦΚΑ. Η αποζημίωση βαρύνει κυρίως τους φορείς υποδοχής, αλλά προβλέπονται πρόσθετες δυνατότητες, έτσι ώστε το κόστος αυτής να μπορεί να βαρύνει και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα πανεπιστήμια.