Μενού
  • Α-
  • Α+

Πέρα από την προφανή πολιτική και ηθική διάσταση της υπόθεσης του βουλευτή Γρεβενών Ανδρέα Πάτση, που οδήγησε στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο χειρισμός της συγκεκριμένης υπόθεσης δημιουργεί σοβαρά θεσμικά ερωτήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής. Tο γεγονός ότι ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής υπέβαλε 3 συνεχόμενες χρονιές (2019-2021) στην επιτροπή δηλώσεις πόθεν έσχες, στις οποίες αναγράφεται η συμμετοχή του όχι σε μία αλλά σε 3 συνολικά εξωχώριες εταιρείες με έδρα την Κύπρο, παρά τα όσα αντίθετα προβλέπει η σχετική νομοθεσία, προκαλεί προβληματισμό καθιστώντας επιτακτική την παροχή εξηγήσεων από τους αρμόδιους.

Ειδικότερα, ο κ. Πάτσης υπέβαλε το 2019 στην Επιτροπή Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης δήλωση (Χρήση 2018) στο πεδίο, «Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση», της οποίας δήλωνε ότι κατέχει το 100% της εταιρείας «SIGHTGREEN LTD» με έδρα την Κύπρο με έτος έναρξης/απόκτησης της συμμετοχής να ορίζεται το 2015. Επιπλέον, κατά το έτος υποβολής της δήλωσης ο βουλευτής Γρεβενών ήταν ο μοναδικός μέτοχος της κυπριακής εταιρείας παροχής υπηρεσιών «DAGORLIA LTD» με έτος έναρξης της συμμετοχής του σε αυτή το 2016. Η τρίτη εταιρεία με έδρα την Κύπρο και μοναδικό μέτοχο τον κ. Πάτση ήταν η «HORSELORD LTD» με έτος έναρξης της συμμετοχής του επίσης το 2016.

Επί τρία χρόνια έλεγε στη Βουλή ότι κατέχει 3 offshore, αλλά...

Το 2020 ο βουλευτής Γρεβενών υποβάλει τη δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση κατά τη χρονιά του 2019 αναφέροντας ξανά ότι είναι ο μοναδικός μέτοχος των 3 παραπάνω κυπριακών εταιρειών. Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται και την επόμενη χρονιά κατά την υποβολή της δήλωσης 2021 (Χρήση 2020). Δηλαδή, επί 3 χρόνια ο τότε κυβερνητικός βουλευτής ενημέρωνε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής ότι είναι ο μοναδικός μέτοχος 3 εταιρειών με έδρα την Κύπρο παρά το γεγονός ότι υφίσταται καθολική απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για τα πολιτικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται ρητά στο Ν. 3213/2003 μετά την τροποποίηση του τον Ιούνιο του 2016, «Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα». Αναφορικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση άμεσης ή μέσω παρένθετου προσώπου συμμετοχής πολιτικών σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή ο νόμος προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Η Επιτροπή Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης είναι ανεξάρτητη και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Είναι ενδεκαμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, έναν αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, δύο συμβούλους της Επικρατείας, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, έναν σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, έναν βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που μετέχει στην κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, και έναν βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν μετέχει στην κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Στις αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνεται ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης: 

  • Του πρωθυπουργού.
  • Των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
  • Των υπουργών, των αναπληρωτών υπουργών και των υφυπουργών.
  • Των βουλευτών και των ευρωβουλευτών.
  • Των περιφερειαρχών, των δημάρχων και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων.
  • Των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.