Μενού

Air Fryer

Η φριτέζα αέρος (Air Fryer) αποτελεί μία εναλλακτική λύση στην κλασική φριτέζα, που ψήνει το φαγητό θερμαίνοντας το λάδι. Με μία σειρά ανεμιστήρων μεταφέρει τον θερμό αέρα γύρω και μέσα στο φαγητό, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα.