Μενού

δίδυμες

Δίδυμο ονομάζουμε τον καθένα απ' τους δύο απογόνους που παράγονται μετά απ' την ίδια κύηση. Τα δίδυμα μπορεί να είναι είτε ομοζυγωτικά (στην καθημερινή γλώσσα «πανομοιότυπα»), που σημαίνει ότι αναπτύσσονται από ένα ζυγωτό που διαχωρίζεται σχηματίζοντας δύο ξεχωριστά έμβρυα, είτε ετεροζυγωτικά (στην καθημερινή γλώσσα «διαφορετικά») δηλαδή αναπτύσσονται από δύο διαφορετικά ωάρια που έχουν γονιμοποιηθεί από δύο διαφορετικά σπερματοζωάρια.