Μενού

Συμφωνία Πρεσπών

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι διακρατική συμφωνία που συνομολογήθηκε στις 12 Ιουνίου 2018 ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία.