ΥΓΕΙΑ
26/07/2022 07:37

Εγκρίθηκε επιχορήγηση 50 εκατ. ευρώ για την επένδυση της ΕLPEN

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση χορήγησης ενισχύσεων στη φαρμακευτική βιομηχανία Elpen για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, συνολικού ενισχυόμενου κόστους 50.724.608,00 ευρώ

Κείμενο: Έφη Τσιβίκα
Εγκρίθηκε επιχορήγηση 50 εκατ. ευρώ για την επένδυση της ΕLPEN
Πηγή: Facebook
Ανάγνωση:

Επένδυση στην υγεία και την επιχειρηματικότητα στη χώρα θεωρείται το «πράσινο φως» που άναψε η κυβέρνηση στην φαρμακευτική βιομηχανία Elpen για χορήγηση ενισχύσεων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση χορήγησης ενισχύσεων στη φαρμακευτική βιομηχανία για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, συνολικού ενισχυόμενου κόστους 50.724.608,00 ευρώ.

Το επενδυτικό πλάνο αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη καθετοποιημένης δραστηριότητας έρευνας-ανάπτυξης-παραγωγής-προώθησης θεραπείας νέων φαρμακευτικών προϊόντων (υπερ-γενόσημων φαρμακευτικών μορφών) για τη θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος και αναμένεται να «ανοίξει» 75 θέσεις εργασίας.

Το αντικείμενο της επένδυσης αποτελεί αρχική επένδυση σε νέα οικονομική δραστηριότητα και αναπτύσσεται σε τρεις διακριτές δράσεις. Ειδικότερα, η πρώτη δράση αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων υπερ-γενόσημων φαρμακευτικών μορφών για τη θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος, η δεύτερη στην κατασκευή νέου εργοστασίου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Κερατέας, για την παραγωγή και προώθηση των νέων υπερ-γενόσημων φαρμακευτικών μορφών και η τρίτη δράση αφορά στην κατασκευή νέου εργαστηρίου πειραματικής - εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Πέτρα Γιαλού - Βούλια - Προκαλήσι» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων.

Στρατηγική επένδυση

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, το επενδυτικό σχέδιο της «ELPEN» χαρακτηρίσθηκε ως στρατηγικό, κατά την έννοια του ν. 4608/2019 και εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 50 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 30.000.000,00 ευρώ.

Οι εγκρινόμενες ενισχύσεις εμπίπτουν στην κατηγορία των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων και στην κατηγορία των ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Φορέας του επενδυτικού σχεδίου (δικαιούχος της ενίσχυσης) είναι «ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ELPEN». Ο φορέας της επένδυσης είναι μεγάλη επιχείρηση και καθορίζεται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση τη μετοχική σύνθεση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ένταξης.

Κόστος επενδυτικού σχεδίου

Οι ενισχυόμενες δαπάνες που έγιναν αποδεκτές κατά την εισήγηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», βάσει του υποβληθέντος επενδυτικού φακέλου, διακρίνονται σε:

  1. Επενδυτικές δαπάνες, ποσού 28.724.608,00 ευρώ, του άρθρου 14 "Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις" και
  2. Δαπάνες για βιομηχανική έρευνα, ποσού 22.000.000,00 ευρώ, του άρθρου 25 "Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης" του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΕΕ 651/2014.

Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 50.724.608,00 ευρώ.

Παρεχόμενες ενισχύσεις

Στις παρεχόμενες ενισχύσεις περιλαμβάνονται φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη. Ειδικότερα:

  • Αποδίδεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής (περίπτωσης α, της παραγράφου 2, του άρθρου 12, του ν.4608/2019) για τις ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, ύψους 28.724.608,00 ευρώ. Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης της φοροαπαλλαγής ανέρχεται σε 2.872.461,00 ευρώ, ήτοι ποσοστού 10,00% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.
  • Αποδίδεται το κίνητρο της επιχορήγησης για έργα έρευνας και ανάπτυξης (περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 14, του ν. 4608/2019) για τις ενισχυόμενες δαπάνες βιομηχανικής έρευνας του επενδυτικού σχεδίου, ύψους 22.000.000,00 ευρώ. Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης της φοροαπαλλαγής ανέρχεται σε 11.000.000,00 ήτοι ποσοστού 50,00% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Πηγές χρηματοδότησης

Το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου αναλύεται ανά πηγή χρηματοδότησης ως εξής:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α. Ίδια συμμετοχή
Ταμειακά διαθέσιμα: 33.224.608
Β. Εξωτερική χρηματοδότηση
Δανειακά κεφάλαια 6.500.000
Σύνολο Ίδιας Συμμετοχής 39.724.608
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Επιχορήγηση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης 11.000.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 50.724.608

Η ίδια συμμετοχή του επενδυτικού φορέα, είτε μέσω ίδιων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, δεν πρέπει να περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Το ποσό των κεφαλαίων ανά πηγή χρηματοδότησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτού.

Θέσεις εξαρτημένης εργασίας

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από το 1ο έτος λειτουργίας της επένδυσης, ανέρχονται σε 75, εκ των οποίων οι 10 αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων υπερ-γενόσημων φαρμακευτικών μορφών, οι 55 στην κατασκευή νέου εργοστασίου και οι 10 στην κατασκευή νέου εργαστηρίου πειραματικής - εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται την 31η Δεκεμβρίου 2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Google News
Ακολουθήστε το Reader στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
# TAGS:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΑ
Κείμενο: Έφη Τσιβίκα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ