Μενού
 • Α-
 • Α+

Πρωταγωνίστρια αναδεικνύεται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, με «φόντο» τις επενδύσεις που εντάσσονται στη δράση «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback & συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Από τις 53 επενδύσεις ύψους 519,28 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν συνολικά, το 85% αφορά σε εγχώριες βιομηχανίες φαρμάκου, που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 441 εκατ. ευρώ.

Στην κορυφή της «χρυσής» δεκάδας βρίσκεται η φαρμακοβιομηχανία DEMO, ενώ μεταξύ των 10 κατατάσσεται μόλις μία διεθνής εταιρεία, η Pfizer.

Οι 10 επιχειρήσεις με τις περισσότερες επενδύσεις

 1. DEMO με συνολικές επενδυτικές δαπάνες 155,28 εκατ. ευρώ, από τις οποίες επιλέξιμες, δηλαδή αυτές που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψη, είναι 64 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν στην Κατασκευή Βιομηχανικού Συγκροτήματος Παραγωγής Φαρμάκων και Δραστικών υλών κατηγοριών Πενικιλλινούχων και Κυτταροστατικών, την ΒΙΕ Δραστικών Ουσιών φαρμακευτικών σκευασμάτων (ΑΡΙ) και Διεργασιών Χημικής & Βιολογικής προέλευσης, καθώς και την Κατασκευή Ερευνητικού Κέντρου Βιοτεχνολογίας για την Ε&Α και την εγκατάσταση ημιβιομηχανικής κλίμακας παραγωγής βιολογικών δραστικών φαρμακευτικών ουσιών και τελικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 2. ΕΛΠΕΝ με συνολικές επενδυτικές δαπάνες 67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων επιλέξιμες είναι τα 30 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν στην ανάπτυξη per os (δια στόματος) φαρμακευτικών μορφών και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, εντός του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου, την ανάπτυξη εισπνεόμενων φαρμακευτικών μορφών και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, εντός του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου και την Κατασκευή Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Βιοτεχνολογίας, Βιοτράπεζας για δράσεις Έρευνας, Τεχνητής Νοημοσύνης & Εξατομικευμένης Ιατρικής & Eγκατάστασης ημιβιομηχανικής κλίμακας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων.
 3. WIN MEDICA με συνολική επένδυση 38,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων επιλέξιμα είναι τα 19,2 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αφορά στη δημιουργία παραγωγικής μονάδας αλλά και στην έρευνα και ανάπτυξη.
 4. ΡΑΦΑΡΜ με συνολικές επενδυτικές δαπάνες 34,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων επιλέξιμές είναι 15,8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις αλλά και παραγωγή νέων σκευασμάτων.
 5. BENETT με συνολική επένδυση 28,5 εκατ. ευρώ και επιλέξιμη δαπάνη που ανέρχεται λίγο πάνω από τα 17 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε διάφορες μορφές
 6. PFIZER με συνολική επένδυση σχεδόν 25,4 εκατ. ευρώ και επιλέξιμη δαπάνη που ανέρχεται σχεδόν στα 12,7 εκατ. ευρώ, για Έρευνα και Ανάπτυξη 13 νέων τεχνολογιών.
 7. UNIPHARMA - ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗ με συνολική επένδυση 20,17 εκατ. ευρώ και επιλέξιμη δαπάνη στα λίγο πάνω από 10 εκατ. ευρώ, για νέα φάρμακα και νέες βιοτεχνολογικές εφαρμογές.
 8. MEDICAL με συνολικές επενδυτικές δαπάνες 14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων επιλέξιμες είναι 8,4 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν σε βιομηχανική Έρευνα & Aνάπτυξη στερεών και υγρών φαρμακευτικών μορφών υψηλής προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τις αρχές ποιότητας σχεδιασμού
 9. ΒΙΟΣΕΡ με συνολικές επενδυτικές δαπάνες 13,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων επιλέξιμες είναι 6,5 εκατ. ευρώ, για έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων.
 10. MEDICAIR με επενδύσεις 12,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων επιλέξιμες είναι 8,16 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν στην αγορά νέων κτηριακών βιομηχανικών εγκαταστάσεων για παραγωγή στείρων υγρών φαρμακευτικών προϊόντων και επέκταση του τμήματος QA/QC/RA, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη δερματολογικών φαρμακευτικών προϊόντων με τη μορφή αερολύματος-γέλης-αφρού, και πόσιμων φαρμακευτικών προϊόντων σε μονοδοσικές φύσιγγες πολυβινυλοχλωριδίου/χλωριούχου πολυβινυλιδενίου (PVC-PVDC) εντός του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου και χρησιμοποιώντας στατιστική, αναλυτική και μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου, κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των φαρμάκων.

«Οι επενδύσεις αυτές έχουν μοναδική πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας που μένει και επανεπενδύεται στη χώρα. Επιπροσθέτως, μέσω αυτών των επενδύσεων μειώνεται το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας, καθώς εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών από την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η απασχόληση με μόνιμες, εξειδικευμένες και καλά αμειβόμενες νέες θέσεις εργασίας», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.

Όπως τονίζει, με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η Ελλάδα θα μπορέσει να αναδειχθεί σε ευρωπαϊκό «hub» παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας, ενώ θα ολοκληρωθεί η απεξάρτηση από εισαγωγές φαρμάκων από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα και η Ασία. Παράλληλα θα ενισχυθεί περαιτέρω η εγχώρια παραγωγή και θα αυξηθούν οι εξαγωγές προς το εξωτερικό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA